• Naujienos
 • Rūmai nepritaria siūlomoms Konkurencijos įstatymo pataisoms

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų iniciatyva Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, reaguodama į verslo subjektų reiškiamą nepritarimą ir nepasitenkinimą dėl LR Konkurencijos įstatymo NR. VIII-1099 9 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, kreipėsi į LR Seimo Biudžeto ir finansų komitetą bei LR Seimo Ekonomikos komitetą.

  Rašte teigiama, kad siūlomos pataisos yra nepriimtinos kaip prieštaraujančios valstybės biudžeto sandaros teisės normoms ir didintų mokestinės bei biurokratinės naštos dydį verslui.

  Konkurencijos taryba yra valstybinė institucija ir ji turi būti išlaikoma iš valstybės biudžeto. Priešingu atveju gali būti sukurtas žalingas precedentas, kai ir kitoms valstybės institucijoms finansuoti būtų įvedamos naujos įmokos ir rinkliavos.

  Atkreiptas dėmesys, kad vadovaujantis keičiamo įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 punktu, ūkio subjektai turi pareigą pateikti Konkurencijos tarybai metinių finansinių ataskaitų rinkinius tik pranešimų apie koncentracijas atvejais. Nėra aišku, kokiomis priemonėmis, kuomet ūkio subjektai neturės pareigos teikti metinių finansinių ataskaitų rinkinių, Konkurencijos taryba užtikrins tinkamos ir teisingos informacijos gavimą apie ūkio subjektus, kurių pardavimo pajamos paskutiniais praėjusiais ūkiniais metais viršijo dvidešimt milijonų eurų ir tinkamą metinių įmokų administravimą. Be to, teisės aktai, keičiantys ar nustatantys naują ūkio subjektų veiklos ar jos priežiūros teisinį reguliavimą, įsigalioja gegužės 1 dieną arba lapkričio 1 dieną, todėl projekte numatoma įsigaliojimo data – net 2016 m. rugsėjo 1 d. – prieštarauja kitų teisės aktų nuostatoms.

  Rašte pabrėžiama, kad nepaisant šių netikslumų, įstatymo pataisos yra iš principo nepriimtinos dėl verslui nepagrįstai didinamos mokestinės ir biurokratinės naštos.

Skip to content