• Rūmai bendradarbiaus su KTU

    Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kauno technologijos universitetu.

    Sutartyje numatomas aktyvus abiejų šalių bendradarbiavimas tikslinant studijų universitete tikslus ir būdus juos pasiekti, atnaujinant universiteto studijų programas, atitinkančias verslo poreikius, sudarant sąlygas KTU studentams įgyti praktinių įgūdžių regiono įmonėse, vertinant universiteto studentų žinias ir įgūdžius bei atitikimą rinkos poreikiams.

    Verslo įmonės bus skatinamos įtraukti įmonių specialistus į studijų ir praktinio mokymo procesus, kartu siekiama sukurtų mokslinių, eksperimentinių idėjų praktinio pritaikymo versle. Numatoma aktyviai bendradarbniauti vykdant nacionalinius ir tarptautinius projektus, jungiančius verslą, mokslą ir studijas.

    Rūmai įsipareigoja užtikrinti grįžtamąjį informacinį ryšį iš regiono verslo įmonių, sudaryti reikalingą organizacinę aplinką rūmų ir KTU bendradarbiavimui.

    Universitetas teiks verslui informaciją apie rengiamus specialistus, mokymo programas, specializacijų profilius, konsultuos rūmų narius ir klientus mokslinių tyrimų, eksperimentinės gamybos ir kitomis temomis.

Skip to content