• Rinkos apsaugos priemonės į ES importuojamiems plieno produktams

  Rinkos apsaugos priemonės į ES importuojamiems plieno produktams

  Liepos 18 d. Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje paskelbttas Europos Komisijos (toliau – EK) reglamentas Nr. 2018/1013, kuriuo nustatomos laikinosios rinkos apsaugos priemonės į ES importuojamiems plieno produktams.

  Reglamentas, nustatantis priemones:

  LT kalba

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1013from=EN

  EN kalba

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1013from=EN

  Produktų, kuriems nustatomos apsaugos priemonės, sąrašas su kombinuotosios nomenklatūros kodais pateikiamas reglamente („1 PRIEDAS“).

  Kiekvienai produktų kategorijai nustatoma tarifinė kvota pagal 2015, 2016 m. ir 2017 m. metinio importo lygio vidurkius, taip siekiant išlaikyti iki šiol buvusius importo srautus ir išvengti galimo importo perviršio. Kvotos bus taikomos 200 kalendorinių dienų nuo įsigaliojimo datos (2018 m. liepos 19 d.), todėl pateikiamų kvotų dydžiai pagal metinius duomenis proporcingai nustatyti šiam laikotarpiui. Išnaudojus kvotą bus taikomas 25% importo muitas. Jei produktams taikomi antidempingo ar antisubsidiniai muitai, tokiu atveju EK galės juos sumažinti ar sustabdyti, kad bendras priemonių poveikis neviršytų didžiausio apsaugos priemonių muitų dydžio. Kvotų dydžiai kiekvienai produktų kategorijai pateikiami reglamente („V PRIEDAS).

  Kvotos bus taikomos visoms valstybėms nepriklausomai nuo produktų kilmės šalies (t. y. įskaitant Baltarusiją, Rusiją). Išimtys bus taikomos: (1) Europos ekonominės erdvės šalims (Norvegijai, Islandijai ir Lichtenšteinui) ir (2) besivystančioms valstybėms, kurios priklauso Pasaulio prekybos organizacijai (PPO) ir kurių importo į ES dalis neviršijo 3 %. Informaciją apie išimtis valstybėms galima rasti reglamente („IV PRIEDAS“).

  Kvotų taikymas įsigalioja nuo š. m. liepos 19 d. Jei reglamento įsigaliojimo dieną produktai yra gabenami į ES ir paskirties vieta negali būti keičiama, tokiu atveju tarifinės kvotos importui nebus taikomos. Tarifinės kvotos bus administruojamos įprasta tvarka, t. y. pildant muitinės (į laisvą apyvartą išleidimo) deklaraciją reikės pažymėti 39 langelį, kuriame nurodysite, kad norima pasinaudoti kvota.

  Lietuvos muitinės ir ES puslapiuose bus skelbiami kvotų balansai:

  LT muitinės puslapis

  http://litarweb.cust.lt/taric/web/quota_LT?Year=2018Month=07Day=18

  ES puslapis

  http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=enOrigin=Code=Year=2018Critical=Status=Expand=true

  Galutinio sprendimo dėl rinkos apsaugos priemonių taikymo tikimasi š. m. pabaigoje. Dabar nustatytų priemonių formą ir dydžius, kvotų taikymą konkrečioms valstybėms ar net produktų kategorijas EK galutiniame etape gali keisti atsižvelgiant į importuotojų, vartotojų ir kt. suinteresuotųjų šalių komentarus. Tokius komentarus galima siųsti Europos Komisijai el. paštu: TRADE-SAFEGUARD-STEEL@ec.europa.eu

  Komentarus taip pat prašoma siųsti ir Užsienio reikalų ministerijai el. adresu: raimonda.vainalaviciute@urm.lt

Skip to content