• Naujienos
 • Revoliucija švietimo sistemoje

  Revoliucija švietimo sistemoje

  Siekiant sumažinti jaunimo nedarbą būtinos permainos ES švietimo sistemose. Nacionalinių švietimo sistemų revoliucija padėtų spręsti didėjančio nedarbo lygį daugelyje ES šalių ir ypač tarp jaunų žmonių. ES darbo vietų kūrimo ir augimo strategijos centre turėtų būti profesinis mokymas.

  Tai buvo pagrindinė žinia, pristatyta Eurochambres atstovų birželio 6 d. konferencijoje Europos Parlamente. Eurochambres taip pat paragino politinius sprendimus priimančius asmenims užtikrinti, kad praktikos (pameistrystės) sistemos ir struktūrinis profesinis mokymas atsispindėtų šiuo metu vykstančiose derybose dėl 2014-2020 m. ES švietimo programos „Erasmus for All“.

  Anot Eurochambres generalinio sekretoriaus Arnaldo Abruzzini, profesinis mokymas, ypač pameistrystė, yra raktas žmonių įsidarbinimo galimybėms didinti. Ne atsitiktinumas, kad tose šalyse, kuriose tvirtai ir struktūriškai įteisinta ir plėtojama pameistrystė (Austrija, Danija, Vokietija) jaunimo nedarbo lygis yra mažiausias visoje ES.

  Eurochambres taip pat pabrėžė būtinybę:

  • žymiai padidinti programos finansavimą „Erasmus for All“;

  • naudotis struktūriniais ir sanglaudos fondais, kurie remia veiksmingą pameistrystės sistemos sukūrimą visoje ES;

  • skatinti didesnį judumą tarp ES šalių pameistrių ir plėtoti profesinį mokymą, kaip patrauklią galimybę mokytis, dėl jo glaudžių sąsajų su dieniniu aukštuoju mokslu.

  A. Abruzzini apibendrindamas teigė: ‚Už nacionalinę politiką išlieka atsakingos valstybės narės, tačiau ES lygmens veiksmai gali turėti pridėtinę vertę. Indėlį galima įnešti skatinant mobilumą ir taip pat skatinti veiksmingų priemonių pristatymą teikiant paramą jų įgyvendinimui. Profesinis mokymas turi būti pagrindinis elementas užtikrinant augimo strategiją, apie kurią šiuo metu diskutuoja ES lyderiai.“

  Eurochambres rekomendacijos:

  1. Siekti pašalinti kliūtis profesinio mokymo internacionalizacijai ir skatinti mokinių, mokytojų ir instruktorių mobilumą.

  2. Vykdyti strategiją, kuria skatinamas profesinis mokymas kaip perspektyvi, patraukli galimybė mokytis, kuri turi glaudžias sąsajas su dieniniu aukštuoju mokslu.

  3. Žymiai padidinti ES švietimos programos „Erasmus for All“ finansavimą.

  4. Esant poreikiui, nukreipti struktūrinių ir sanglaudos fondų naudojimą (tiek esamų, tiek ir numatytų 2014-2020 m. finansavimo laikotarpiui) remiant nacionalinių pameistrystės sistemų kūrimą.

  5. Projektuoti profesinio mokymo sistemas taip, kad skatintų jaunus žmones imtis verslininkystės.

  6. Užtikrinti, kad profesinio mokymo sistemos leistų jauniems žmonėms įgyti ir išlaikyti tvirtus IT įgūdžius.

  7. Pripažinti ir stiprinti darbdavių organizacijų vaidmenį profesinio mokymo politikos valdymo ir profesinio mokymo sistemų kūrimo srityse.

  Profesinio mokymo pameistrystės sistemos projektavimo tema Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai kartu su Vytauto Didžiojo universitetu vykdo Švietimo mainų paramos fondo Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo projektą „Pameistrystės plėtojimas Lietuvoje“ Nr. DE/10/LLP-LdV/TOI/147320 (2010- 2012).

  Parengtos metodinės rekomendacijos dėl pameistystės diegimo Lietuvoje prielaidų bus praktiškai išbandomos birželio ir liepos mėnesiais. Projekto baigiamoji konferencija numatyta spalio mėesį. Daugiau informacijos apie projektą – rūmų Profesinio rengimo skyriuje, tel.: (8 37) 20 66 79.

Skip to content