• Naujienos
 • Restruktūrizavimo procesu siekiama labiau užtikrinti verslo tęstinumą

  Seime įregistruotas Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo Nr. IX-218 pakeitimo įstatymo projektas. Jis parengtas siekiant užtikrinti Europos Komisijos 2014 m. kovo 12 d. rekomendacijos 2014/135/ES dėl naujo požiūrio į verslo žlugimą ir nemokumą įgyvendinimą, taip pat atsižvelgiant į valstybinio audito ataskaitoje „Įmonių restruktūrizavimo proceso valdymas“ nurodytas rekomendacijas ir Pasaulio banko atliekamo tyrimo „Doing Business“ metodikos nuostatas. Jos teigia, kad reguliavimas, suteikiantis teisę kreditoriams inicijuoti įmonių restruktūrizavimą, taip pat nustatantis, kad dėl restruktūrizavimo plano turi balsuoti tik tie kreditoriai, kurių civilinėms teisėms ir (ar) pareigoms restruktūrizavimo planas turės įtakos, atskirose kreditorių grupėse, turi teigiamą poveikį verslo aplinkai šalyje.

  Projekto tikslas – nustatyti lankstesnes bei veiksmingesnes įmonių restruktūrizavimo procedūras, sudarančias teisines prielaidas perspektyvių įmonių finansinius sunkumus išspręsti kuo ankstyvesniu laikotarpiu, kai dar galima išvengti nemokumo ir užtikrinti verslo tęstinumą, ir panaikinti piktnaudžiavimo įmonių restruktūrizavimu galimybes.

  Pagrindiniai projekto uždaviniai yra sudaryti sąlygas kuo didesniam perspektyvių įmonių skaičiui pradėti restruktūrizavimo procedūras, suteikti teisę kreditoriams inicijuoti įmonės restruktūrizavimo procesą, skatinti įmones ir kreditorius ieškoti įmonės finansinę būklę gerinančių sprendimų ne teismo tvarka, mažinti įmonės restruktūrizavimo išlaidas, įtvirtinti įstatyme restruktūrizavimo administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo pagrindines nuostatas, užtikrinti skolininko ir kreditorių teisių pusiausvyrą, taip pat aiškiai apibrėžti restruktūrizavimo ir bankroto procesų teisinį santykį.

  Atsižvelgiant į tai, kad keičiama daugiau kaip pusė Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo straipsnių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymu, visas įstatymas dėstomas nauja redakcija, nors įstatymo nuostatos išlieka nepakitusios.

  Nuoroda: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1108475

Skip to content