• Reikalinga efektyvi akcininkų duomenų kaupimo sistema

    Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija kreipėsi į Teisingumo ministeriją dėl UAB akcininkų sąrašų teikimo Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojui ir pasiūlė būdus dėl šios sistemos paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo.

    Teisingumo viceministro Juliaus Pagojaus atsakyme teigiama, kad Akcinių bendrovių įstatymas nustato pareigą juridiniams asmenims pateikti konkrečius akcininkų duomenis, nenumatydamas galimų išimčių. Tiek Europos Tarybos, tiek kitų organizacijų kriterijuose numatyta, kad Lietuvoje turi veikti efektyvi juridinių asmenų dalyvių duomenų kaupimo sistema, nesudaranti galimybių nuslėpti lemiamą įtaką juridinio asmens valdymui turinčių dalyvių. Atsižvelgiant į tai, nustatant išimtis siūlytina, kad akcininkų, kurių duomenų neįmanoma pateikti, bendra akcijų suma neviršytų 5 proc. bendrovės akcijų.

    Teisingumo ministerijos atsakyme pabrėžiama, kad klausimas galėtų būti sprendžiamas iš esmės, išsprendžiant ir kitas su UAB akcininkų nežinomais duomenimis susijusias problemas (pareiga nuolat kviesti „nežinomus“ akcininkus į visuotinius akcininkų susirinkimus, apskaityti ir saugoti tokių akcininkų dividendus ir kt.).

    Atsižvelgiant į tai, kad akcininkai turi ne tik teises, bet ir pareigas, akcininkams ilgą laiką nevykdant pareigos pranešti jų duomenis įmonei, turėtų kilti atitinkamos pasekmės. Todėl siūlytina Ūkio ministerijai inicijuoti kompleksinius įstatymo pakeitimus, tokiu būdu išsprendžiant su „nežinomais“ akcininkais susijusias problemas.

Skip to content