• Naujienos
 • „Regio Invest LT+“ aprašas patikslintas

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų iniciatyva rūmų asociacija kreipėsi į Ūkio ministeriją dėl rengiamo „Regio Invest LT+“ priemonės finansavimo sąlygų aprašo. Rašte buvo nurodoma, kad kai kurie apibrėžimai (pvz., dėl moderniųjų technologijų) apraše suformuluoti nekorektiškai, balų skaičiavimo metodika panaši į loteriją, o kai kurie kriterijai neįgyvendinami.

  Ūkio ministerijos oficialaus atsakymo negavome, tačiau, mūsų žiniomis, moderniųjų technologijų apibrėžimas apraše pakeistas, o balų skaičius sumažintas iki 40.

  Ūkio ministerija jau skelbia pirmąjį kvietimą teikti paraiškas pagal priemonę „Regio Invest LT+“ iš 2014–2020 m. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų. Pagal šį kvietimą numatoma investuoti 28,9 mln. eurų ES paramos. Iš visų institucijų Ūkio ministerija pirmoji skelbia kvietimą teikti paraiškas, kurios bus finansuojamos naujojo ES finansavimo periodo struktūrinių fondų lėšomis.

  Parama pagal priemonę „Regio Invest LT+“ bus skiriama ne didžiuosiuose miestuose (Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje) veiklą vykdančioms ar numatančioms vykdyti labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms. Pasinaudojusios parama, įmonės galės finansuoti naujo pastato statybą ar rekonstrukciją, gamybos technologinių linijų įsigijimą ir diegimą, darbo užmokestį, darbuotojų mobilumo skatinimą ir kvalifikacijos kėlimą. Galimybė apmokyti dirbančiuosius padės įsikūrusioms įmonėms spręsti aukštesnės kompetencijos darbuotojų trūkumo problemą.

  Didžiausias paramos dydis projektui, kuris skirtas tik įrangai, technologijoms įsigyti, gali siekti iki 0,9 mln. eurų. Jeigu projektas skirtas tiek statybai, rekonstrukcijai, tiek įrangai ir technologijoms įsigyti, tuomet parama gali siekti iki 2,1 mln. eurų. Vidutinėms įmonėms bus subsidijuojama 35 proc. projekto, o mažoms ir labai mažoms įmonėms – 45 proc.

  Investuotojas turės investuoti ne mažiau kaip 0,2 mln. eurų privačių lėšų, įkurti ne mažiau kaip 10 darbo vietų ir jas išlaikyti ne mažiau kaip 3 metus. Didelis dėmesys bus skiriamas naujai kuriamoms kokybiškoms darbo vietoms, t. y. bus skatinama kurti aukštesnės kompetencijos reikalaujančias ir didesnį atlygį už darbą numatančias darbo vietas.

  Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei nuo paraiškos registravimo VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje (LVPA) dienos, tačiau projekto išlaidos iki finansavimo skyrimo dienos yra patiriamos pareiškėjo rizika. Jeigu projektas, kuriam prašoma finansavimo, pradedamas įgyvendinti iki paraiškos pateikimo LVPA dienos, jis tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas.

  Siekiantieji gauti finansavimą turi užpildyti paraišką, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt
  , ir pateikti ją LVPA iki 2015 m. gegužės 21 dienos. Paraiškas paramai gauti galima teikti nuo 2015 m. sausio 19 dienos.

  Iš viso pagal priemonę „Regio Invest LT+“ 2014–2020 m. numatoma investuoti 86,9 mln. eurų ES paramos.

Skip to content