• Pritarta Europos tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo sistemai

  2019 m. vasario 14 d. Europos Parlamentas pritarė Europos Komisijos pasiūlymui sukurti pirmąją ES sistemą tiesioginėms užsienio investicijoms tikrinti.

  ES yra pagrindinė pasaulio tiesioginių užsienio investicijų paskirties vieta: 2017 m. pabaigoje trečiųjų šalių investuotojų turimos tiesioginių užsienio investicijų atsargos ES sudarė 6 295 mlrd. EUR. Pagal Europos tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo sistemą valstybėms narėms ir Europos Komisijai bus suteikta galimybė bendradarbiauti ir keistis informacija apie trečiųjų šalių investicijas, galinčias turėti įtakos ES saugumui ar viešajai tvarkai.

  Nauja sistema:

  – sukuriamas bendradarbiavimo mechanizmas, kuriuo naudodamosi valstybės narės ir Europos Komisija galės keistis informacija ir aptarti susirūpinimą keliančius klausimus, susijusius su konkrečiomis investicijomis;

  – Europos Komisija galės pateikti nuomones tais atvejais, kai investicija kelia grėsmę daugiau nei vienos valstybės narės saugumui arba viešajai tvarkai arba kai investicija gali pakenkti visai ES svarbiam projektui ar programai, pvz., „Horizontas 2020“ ar „Galileo“;

  – bus skatinama bendradarbiauti tarptautiniu mastu investicijų tikrinimo klausimais, taip pat dalytis patirtimi, geriausios praktikos pavyzdžiais ir informacija, susijusiais su bendrais susirūpinimą keliančiais klausimais;

  – nustatomi tam tikri reikalavimai valstybėms narėms, kurios nori išlaikyti arba taikyti tikrinimo mechanizmą nacionaliniu lygmeniu. Numatoma, kad būtent valstybė narė priima galutinį sprendimą, ar turėtų būti leidžiama atlikti konkrečią investicijų operaciją jos teritorijoje;

  – atsižvelgiama į poreikį veikti greitais, verslui palankiais terminais, ir nustatomi griežti konfidencialumo reikalavimai.

  Reglamentas įsigalios, kai jį taip pat patvirtins Taryba.

  Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1052_lt.htm

Skip to content