• Naujienos
 • Pristatytos regioninės politikos kryptys

  Kauno PPAR prezidentas Benjaminas Žemaitis dalyvavo Kauno miesto rotušėje vasario 21 d. vykusiame Kauno regiono plėtros tarybos posėdyje.

  Buvusiam Jonavos rajono savivaldybės merui ir KRPT pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui tapus ūkio ministru, Kauno regiono plėtros tarybos pirmininke vienbalsiai išrinkta Birštono merė Nijolė Dirginčienė.

  LR Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento vyresnysis patarėjas Andrius Valickas pristatė numatomas regioninės politikos kryptis. Svarbiausios:

  atvirumas ir partnerystė, kad sprendžiant svarbius klausimus būtų įtraukiami socialiniai partrneriai bei visuomenė;

  apskričių kompetencijų didinimas. Tai – darbas su MOSTA, Užsienio reikalų ministerija ir kt. Europos Komisija pateikia daug iniciatyvų, bet mažesnės šalys dėl sudėtingų reikalavimų net nepretenduoja, todėl svarbu keisti šią situaciją;

  regioninė specializacija ir optimizacija. Čia svarbiausias darbas yra išskirti kiekvieno regiono stiprybes ir jas vystyti;

  regioninė dimensija viešųjų investicijų planavime. Valstybiniai ištekliai gali būti naudojami regionuose;

  stipri savivalda. Vyriausybės prioritetinis darbas – vietos savivaldos ir regionų stiprinimas, vietos savivaldos galimybių pritraukti investicijas didinimas.

  B. Žemaitis klausė, kam bus priskirtas žemės planavimo ir naudojimo atsakomybės klausimas – ar liks NŽT, ar bus perduotas savivaldybėms. Pranešėjas sakė, kad programinė nuostata – žemė kaip investicijų įrankis turi pereiti savivaldybių žinion, bet tikslaus sprendimo dar nėra.

  VRM Regioninės plėtros departamento direktorė Edita Mielienė skaitė pranešimą „Dėl investicinių projektų, teikiamų su projektiniais pasiūlymais dėl regionų projektų įgyvendinimo, kokybės“.

  Kėdainių meras Saulius Grinkevičius nuogąstavo, kad savivaldybės nespės laiku įgyvendinti 2014-2020 m. projektų, nes pateiktieji vertinami po 5-6 mėnesius. Dar šiandien kai kurių priemonių net aprašų nėra.

  Kauno miškų urėdas Saulius Lazauskas pateikė pranešimą „Dėl valstybinių miškų valdymo reformos“. Planuojama naikinti 42 miškų urėdijas ir vietoj jų įkurti valstybinę įmonę „Lietuvos miškai“. 2016 m. Lietuva buvo pripažinta geriausiai miškus prižiūrinti valstybė pasaulyje. Urėdijos save išlaiko, 90 proc. pajamų gauna iš apvalios medienos pardavimo per aukcionus.

  Kauno rajono meras Valerijus Makūnas išsakė poziciją, kad miškų ūkis yra gerai valdomas ir netikslinga reformuoti, pakaktų tam tikrų optimizavimo priemonių. Merų darbo grupė parengė kreipimąsi į Seimo Pirmininką, Ministrą Pirmininką, Aplinkos ministeriją, Savivaldybių asociaciją, kuriame išreiškė nepritarimą siūlomai reformai.

  Pateikta darbo grupės „Sveikatą siprinantis Kauno regionas“ pirmininko Romualdo Žeko ataskaita.

  Vietoj R. Žeko šios darbo grupės pirmininke išrinkta Kauno rajono savivaldybės gydytoja Milda Laškauskaitė.

Skip to content