• Naujienos
 • Pristatyti Ūkio ministerijos prioritetai naujajam paramos laikotarpiui

  2014-2020 m. ES struktūrinės paramos laikotarpiui Lietuva pasirinko 9 prioritetus, iš jų Ūkio ministerija – 5.

  Apie pasirengimą naujajam paramos etapui rūmuose susirinkusiems verslininkams pasakojo LR Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento direktorė Rita Armonienė. Nemokamą informacinį renginį organizavo Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose veikiantis Enterprise Europe Network.

  Renginyje buvo pristatyti veiksmų programos prioritetai „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“, „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“, „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių gamybos ir naudojimo skatinimas“, „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“, „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“.

  UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) marketingo vadybininkė Asta Kraujalytė pateikė galimas finansavimo priemones verslo pradžiai ir plėtrai. Tai garantijos, palūkanų kompensavimas, darbo užmokesčio kompensavimas, lengvatinės paskolos, rizikos ir privataus kapitalo investicijos.

  INVEGA gali garantuoti iki 80 proc. investicinės ar apyvartinės paskolos dydžio. Iš Verslumo skatinimo fondo (50 mln. Lt) gali būti teikiamos lengvatinės paskolos iki 86 000 Lt (kompensuojama 95 proc. palūkanų). Tokių paskolų gali kreiptis fiziniai asmenys, labai mažos ir mažos įmonės (iki 1 metų) ir socialinės įmonės. Taip pat gali būti skiriamos subsidijos verslumui skatinti – darbo užmokesčio kompensacija (983,85 Lt vienam darbuotojui per mėnesį), palūkanų kompensavimas. INVEGA taip pat kompensuoja dalį atlyginimo pirmą kartą įdarbintam jaunimui.

Skip to content