• Priimtas rūmų Etikos kodeksas

  Į Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmus kreipėsi rūmų narys dėl neetiško kito nario elgesio 2014 m. lapkričio 12 d. Verslo vadovų klubo renginio metu.

  Etikos ir taikinimo komisija išnagrinėjo pateiktą informaciją ir apklausė abi suinteresuotas šalis.

  Komisija nutarė šiuo atveju nepriimti sprendimo dėl etikos pažeidimo ar nepažeidimo, nes rūmai neturėjo Etikos kodekso. Kartu komisija pasiūlė parengti ir patvirtinti tokį dokumentą.

  Vasario 3 d. rūmų tarybos posėdyje buvo apsvarstytas ir patvirtintas Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Etikos kodeksas. Tai – vienas iš rūmų teisyno dokumentų, apibrėžiantis personalo, rūmų narių elgesio normas, reglamentuojantis tarpusavio santykius.

  Visas Etikos kodeksas:

  Etikos ir taikinimo komisija nutarė informuoti visus rūmų klubus ir bendruomenę, kad rūmų renginių metu galima naudoti tik nuasmenintą informaciją apie kitus rūmų narius ar jų atstovus.

  Etikos kodeksas.pdf

Skip to content