• Naujienos
 • Priimtas Darbo kodeksas

  Nuo 2017 m. įsigalios naujasis Darbo kodeksas. Už jį balsavo 65 Seimo nariai, prieš – 12, o susilaikė 14.

  Išmokos

  Nuo 2017 m. ne dėl jo kaltės atleidžiamam darbuotojui, vienoje vietoje dirbusiam vienus ar daugiau metų, bus išmokama dviejų vidutinių darbo užmokesčių išeitinė išmoka, o iki metų – pusės darbo užmokesčio išmoka. Seimas pastraipsniui balsuodamas dėl naujojo Darbo kodekso, pritarė Socialinių reikalų ir darbo komiteto siūlymui dvigubai padidinti išmokas. Seimas taip pat nustatė, kad kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės, darbuotojas turės būti įspėjamas prieš vieną mėnesį, o išdirbus trumpiau negu vienus metus, – prieš dvi savaites. Šie terminai dvigubinami darbuotojams, kurie augina vaiką iki 14 metų ir kuriems iki pensijos likę mažiau kaip 5 metai, trigubinami – jei lieka mažiau kaip dveji metai, bei neįgaliesiems.

  Seimas priešinasi, kad naujajame Darbo kodekse būtų numatyti konkretūs išeitinių išmokų dydžiai darbuotojams, kurie darbo netektų darbdavio iniciatyva. Seimas pritarė pataisai, kad tokiam darbuotojui papildomai išmokama ilgalaikio darbo išmoka, atsižvelgiant į jo nepertraukiamą darbo stažą.

  Atostogos

  Seimas pritarė, kad kasmetinės darbuotojų atostogos ateityje būtų skaičiuojamos darbo, o ne kalendorinėmis dienomis, kaip yra dabar, bet bendras jų skaičius nesikeis. Seimas nutarė, kad nuo kitų metų atostogos truks 20 darbo dienų, jeigu dirbama penkias darbo dienas per savaitę, ir 24 darbo dienas – jei dirbama šešias dienas. Dabar jos trunka 28 kalendorines dienas. Ilgesnė atostogų trukmė galės būti numatyta darbo ir kolektyvinėse sutartyse.

  Darbuotojams iki 18 metų ir neįgaliems darbuotojams bus suteikiamos 25 darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama 5 dienas per savaitę), arba 30 darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę). Darbuotojams, kurių darbas susijęs su didesne nervine, emocine, protine įtampa ir profesine rizika, taip pat kurių darbo sąlygos yra specifinės, bus suteikiamos iki 41 darbo dienos (jeigu dirbama 5 dienas per savaitę) arba iki 50 darbo dienų (jeigu dirbama 6 dienas per savaitę), arba iki 8 savaičių (jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas) pailgintos.

  Seimas nustatė, kad darbuotojams už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą toje pačioje darbovietėje, bus suteikiamos papildomos kasmetinės atostogos. Papildomų kasmetinių atostogų trukmę, suteikimo sąlygas ir tvarką nustatys kolektyvinės sutartys.

  „Mamadieniai“ ir „tėvadieniai“

  Kodekse lieka nuostatos dėl „mamadienių“ ir „tėvadienių“ suteikimo. Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų arba du vaikus iki 12 metų, ir toliau bus suteikiama 1 papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), o auginantiems 3 ir daugiau vaikų iki 12 metų, – 2 dienos per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.

  Naujajame Darbo kodekse taip pat reglamentuotos kasmetinės, tikslinės (nėštumo ir gimdymo, tėvystės, vaikui prižiūrėti, mokymosi, kūrybinės, nemokamos), pailgintos ir papildomos atostogos ir jų suteikimo tvarka.

  Viršvalandžiai

  180 valandų viršvalandžių per metus – tiek bus galima dirbti nuo kitų metų. Tai 60 valandų daugiau nei dabar. Tiesa, viršvalandžiai galės būti dar ilgesni, jei tai bus apibrėžta kolektyvinėje sutartyje. Už viršvalandžius darbdavys atsiskaitytų arba pinigais, arba atostogomis. Tai nauja tvarka.

  Terminuotos ir tuščios darbo sutartys

  Seimas linkęs įteisinti terminuotąsias darbo sutartis nuolatiniam darbui ir leisti jas sudaryti ir tada, jeigu dėl to darbuotojai ir darbdaviai nesusitars kolektyvinėje sutartyje. Taip Seimas atšaukė savo ankstesnį sprendimą, kad terminuotoji darbo sutartis nuolatiniam darbui ateityje galėtų būti sudaroma, jeigu dėl to sutarta kolektyvinėje sutartyje. Seimas sutiko, kad tokių sutarčių ateityje negalės būti daugiau kaip 20 proc. visų darbdavio sutarčių. Vieno darbuotojo kelių tokių, bet skirtingų funkcijų, darbo sutarčių bendra trukmė negalės viršyti penkerių metų. Kitu atveju tokia darbo sutartis tampa neterminuotąja, o laikas tarp darbo sutarčių įskaitomi į darbuotojo darbo stažą, tačiau neturės būti apmokami. Terminuotosios darbo sutartys nuolatiniam darbui iki šiol nebuvo įteisintos. Dabar galiojantis Darbo kodeksas tokias sutartis leidžia sudaryti ne ilgiau kaip iki 2 metų vienai funkcijai, o iki 5 metų – daugiau funkcijų.

  Seimas nusiteikęs įteisinti vadinamąsias tuščias – nenustatytos apimties darbo sutartis, kurioms labiausiai priešinasi profsąjungos – jos teigia, kad tai gali neigiamai paveikti darbo rinką. Parlamentarai atmetė visus Seimo narių siūlymus neįteisinti tokių sutarčių.

  Naujajame Darbo kodekse taip pat numatyta galimybė sudaryti neterminuotas, terminuotas, laikinojo darbo, pameistrystės, projektinio darbo, darbo vietos dalijimosi, darbo keliems darbdaviams bei sezoninio darbo sutartis.

  Profsąjungos

  Darbo sutartys su įmonių profesinių sąjungų tarybų ir valdybų nariais ateityje galės būti nutrauktos ir vykstant darbo ginčams. Seimas atmetė Socialinių reikalų ir darbo komiteto siūlymą labiau apsaugoti profesinių sąjungų atstovus – komitetas buvo pritaręs pataisai, išplečiančiai profesinių sąjungų atstovų, kurių darbdavys negalėtų greitai atleisti, ratą. Po svarstymo Seime buvo nutarta, kad darbo sutartis negalėtų būti nutraukta tik su profesinės sąjungos valdybų ir tarybų vadovais ir darbuotojų patikėtiniais.

  Netesybos

  Parlamentarai nesutiko sugriežtinti finansinių sankcijų darbdaviams, kurie dels atsiskaityti su atleistais darbuotojais. Seimas atsisakė svarstyti pataisą, kuria siūlyta numatyti dvigubai ilgesnes netesybas. Socialinių reikalų ir darbo komitetas tokiai pataisai buvo pritaręs. Po Seimo sprendimo lieka galioti per svarstymą patvirtintas variantas – darbdaviui delsiant atsiskaityti, jis privalės mokėti netesybas, kurių dydis – trijų mėnesių vidutinis darbo užmokestis. Jeigu uždelsta suma yra mažesnė, netesybos būtų mokamos už kiekvieną uždelstą mėnesį, bet ne ilgiau kaip už tris mėnesius.

Skip to content