• Priimamos paraiškos verslo idėjoms finansuoti

  Kauno miesto savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyrius iki 2013 m. birželio 14 d. 15 val. priima paraiškas paramai gauti iš smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektų verslo idėjų subsidijavimo programos. Paraiškos priimamos Savivaldybės administracijos Priimamajame (Laisvės al. 96, 8 darbo vietoje). Darbo laikas: I – IV ( 8.00 – 17.00); V ( 8.00 – 15.45).Galimi paramos gavėjai yra Kauno miesto savivaldybės teritorijoje įregistravę veiklą šie SVV subjektai: 1. Maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų: įmonės metinės pajamos neviršija 24 mln. litų; įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 17 mln. litų. 2. Labai maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų: įmonės metinės pajamos neviršija 7 mln. litų; įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 5 mln. litų; 3. Verslininkas – fizinis asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine veikla (įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą).Paraiškas vertina savivaldybės Tarybos sprendimu sudaryta Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros komisija pagal šiuos kriterijus:

  • idėjos išskirtinumas ir konkurencingumas;

  • idėjos novatoriškumas;

  • idėjos realistiškumas;

  • idėjos įgyvendinimo atitiktis rinkos poreikiams;

  • įgyvendintos idėjos indėlis į miesto įvaizdžio gerinimą;

  • motyvai ir galimybės idėją paversti verslu.

  Vienam SVV subjektui, kaip paramos gavėjui, gali būti skiriama ne didesnė kaip 20000 (dvidešimt tūkstančių) litų parama per vienerius kalendorinius metus.

  Paraiškos forma pridedama.Informacija teikiama:vitalija.romanoviene@kaunas.lt
  , tel. 42 46 30

  Ernesta.ratkeliene@kaunas.lt
  , tel. 42 56 26

Skip to content