• Priimami protestai dėl muitų suspendavimo

  ES valstybės narės pateikė prašymus suspenduoti muitus ar suteikti tarifinę kvotą tam tikriems produktams nuo 2012 m. sausio 1 d. Atsižvelgiant į tai, kad muitų suspendavimas yra netaikomas ir tarifinės kvotos nesuteikiamos tais atvejais, kai ES viduje yra gaminamas pakankamas kiekis tapačių gaminių ar jų pakaitalų, ES gamintojams yra sudaryta galimybė pareikšti protestą muito suspendavimo ar tarifinės kvotos prašymui, jei tai pažeistų jų interesus.

  Užsienio reikalų ministerijos tinklapyje http://www.urm.lt/index.php?1593405379
  skelbiamas sąrašas produktų, kuriems ES valstybės prašo nuo 2012 m. sausio 1 d.suspenduoti muitą ar suteikti tarifinę kvotą. Prašoma įmonių peržiūrėti, ar į šį sąrašą nėra įtraukta produktų, kuriuos gamina ir galėtų pasiūlyti Lietuvos gamintojai, o ES rinkos atvėrimas šiems produktams pažeistų Lietuvos gamintojų interesus.

  Tuo atveju, jei sąraše yra Lietuvos gamintojams jautrių produktų, prašoma apie tai informuoti Užsienio reikalų ministeriją užpildant specialią protesto formą ir iki gegužės 20 d. ją persiunčiant URM Išorinių ekonominių santykių departamento Prekybos politikos skyriui (el. paštu lina.zigmantaite@urm.lt
  ).

  Lietuvos gamintojai ir importuotojai taip pat gali kreiptis dėl muito suspendavimo ar tarifinės kvotos suteikimo iš trečiųjų šalių importuojamiems produktams, kurių pasiūla ES viduje yra ribota. Šiuo klausimu reikia kreiptis į URM Išorinių ekonominių santykių departamento Prekybos politikos skyrių.

Skip to content