• Priimami prašymai dėl ES taikomų muitų ar tarifinių kvotų suspendavimo

  Šiuo metu galima teikti prašymus dėl ES taikomų muitų ar tarifinių kvotų suspendavimo iš trečiųjų šalių importuojamiems produktams: žaliavoms, pusgaminiams ar gaminio sudedamosioms dalims. Importuojamos prekės, kurioms prašoma taikyti tarifų ar kvotų suspendavimą, turi būti naudojamos tolesnei gamybai ar perdirbimui (t.y. negali būti galutinio vartojimo produktai). Pagrindinis muitų ar tarifinių kvotų suspendavimo tikslas – padėti ES įmonėms gauti tokių žaliavų, pusgaminių ar sudedamųjų dalių, kurių negamina ar gamina nepakankamą kiekį ES gamintojai.

  Įmonė, norėdama pateikti prašymą dėl muito suspendavimo ar tarifinės kvotos, turėtų užpildyti prašymo formą

  (http://www.cust.lt/mport/failai/verslui/tarifinis_reguliavimas/tarifu_suspendavimas/2013_02_05_Prasymas_naujam_suspendavimui.pdf
  )

  ir pateikti ją URM Išorinių ekonominių santykių departamentui (el. p. justinas.pempe@urm.lt
  )
  :

  • Iki vasario 15 d., siekiant, kad suspendavimas įsigaliotų nuo kitų metų sausio 1 d.;

  • Iki rugpjūčio 15 d., siekiant, kad suspendavimas įsigaliotų nuo kitų metų liepos 1 d.

  Prašymas turi būti suderintas su Muitinės departamento Tarifų skyriumi (tel. (8 5) 232 7483, el. p. zydre.bartaskiene@cust.lt
  ). Pateikti prašymai ir galimybės juos patenkinti bus nagrinėjami Europos Komisijos muitų suspendavimo darbo grupėje.

  Daugiau informacijos apie prašymų suspenduoti muitą ar tarifinę kvotą pateikimą bei suspendavimo mechanizmo teisinį reguliavimą LR Muitinės departamento tinklalapyje: http://www.cust.lt/web/guest/633
  .

  Taip pat atkreipiame dėmesį, kad nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujam Bendrųjų lengvatų sistemos (BLS) reglamentui, sumažėjo šalių gavėjų skaičius, kurioms ES taiko vienašales muitų lengvatas. Šiuo metu lengvatos taikomos 87 besivystančioms valstybėms (galiojant senajam reglamentui lengvatos taikytos 178 valstybėms). Dėl jų ekonominio išsivystymo, vienašalių tarifinių nuolaidų neteko Argentina, Brazilija, Urugvajus, Venesuela, Baltarusija, Rusija, Kazachstanas kt.

  Daugiau apie ES BLS reformą Europos Komisijos tinklalapyje: http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=840

  Dėl BLS reformos ir sumažėjusio šalių gavėju skaičiaus, atitinkamai galėjo padidėti iš lengvatų netekusių valstybių importuojamų žaliavų, pusgaminių ar sudedamųjų dalių importo muitai. Įmones, kurios dėl to patiria padidėjusius gamybos kaštus, raginama pasinaudoti muitų suspendavimo mechanizmu šiems BLS reformos padariniams kompensuoti. Šiuo atveju galioja ta pati muitų suspendavimo procedūra, aprašyta anksčiau.

Skip to content