• Prienuose lankėsi ūkio ministras E. Gustas

    Prienuose lankėsi ūkio ministras E. Gustas

    Liepos 7 d. ūkio ministras E. Gustas ir viceministras M. Skarupskas su Prienų rajono savivaldybės meru A. Vaicekausku lankėsi pas rūmų narius – UAB „Ekofrisa“ ir UAB „Wilara“, kurių vadovai L. Padvaiskienė ir rūmų Prienų atstovybės vadovas G. Olsevičius pristatė verslo vystymosi kryptis, projektinę veiklą.

    Ministro vizito metu buvo aptarta Prienų rajono verslo aplinka, iššūkiai. Svečiai susitikime su verslininkais taip pat pristatė esamas ir būsimas ES 2014–2020 metų finansavimo laikotarpio priemones. Ūkio ministras E. Gustas ragino verslininkus pasinaudoti ES finansavimo galimybėmis, nes ateityje tokių sąlygų gali ir nebūti. Viceministras M. Skarupskas pabrėžė, kad kiek įmanoma stengiamasi supaprastinti paraiškų pateikimo mechanizmą, kvietė naudotis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įkurtos įmonės „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) teikiamomis paslaugomis. INVEGA teikia paskolų smulkiajam ir vidutiniam verslui garantijas bankams bei administruoja dalinį paskolų palūkanų dengimą.

    Susitikimo metu aktyviai diskutuota apie verslo sąlygas ir aplinką Lietuvoje, apsikeista nuomonėmis apie verslui naudingus pokyčius.

Skip to content