• Prezidentūroje aptartos profesinio mokymo aktualijos

    Prezidentūroje aptartos profesinio mokymo aktualijos

    Vienas iš prekybos, pramonės ir amatų rūmų uždavinių – geresnis darbo rinkos poreikių tenkinimas, todėl spalio 20 d. Prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovų grupė (Kauno PPAR generalinė direktorė Olga Grigienė ir Švietimo ir mokslo skyriaus vadovė Aušra Giedrienė, Šiaulių PPAR generalinis direktorius Alfredas Jonuška ir Profesinio mokymo ir švietimo skyriaus vadovė Edita Grigaliauskienė, Panevėžio PPAR generalinis direktorius Visvaldas Matkevičius ir Profesinio rengimo skyriaus vadovė Ginta Česevičienė, Vilniaus PPAR Kompetencijų plėtros skyriaus vadovė Rima Valiukevičienė ir Lietuvos PPAR asociacijos vyriausiasis patarėjas verslo vystymo klausimais Romas Gėgžnas) susitiko su Lietuvos Respublikos Prezidentės patarėja Saule Mačiukaite – Žviniene ir Tomu Marozu.

    Susitikimo metu aptartas Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 pakeitimo įstatymo projektas:- diskutuota, kas yra socialinis partneris,- kalbėta apie profesinių mokyklų valdymą ir finansavimą,- kompetencijų vertinimo akredituotas institucijas ir vertinimo kokybę bei kainą,- pameistrystę bei jos įgyvendinimą, galimus tarpininkus šiame procese,aiškintasi, kas yra pirminis ir tęstinis mokymas.

    Kalbėta apie profesinį mokymą, pirminių praktinių įgūdžių ugdymą mokymo institucijose ir jų užtvirtinimą įmonėje. Aptarta planuojamo priėmimo į profesinio mokymo institucijas nauja tvarka.

    Sutarta toliau bendradarbiauti bei teikti pasiūlymus rengiamai pameistrystės tvarkai ir kt.

Skip to content