• PRATĘSTAS PRIEMONĖS „AUDITAS PRAMONEI LT“ KVIETIMAS

  Informuojame, jog priemonės „Auditas pramonei LT“ kvietimo terminas teikti paraiškas pratęsiamas iki 2015 m. gruodžio 1 d.

  Primename, kad įmonės pagal priemonę „Auditas pramonei LT“ gali gauti finansavimą energetiniam auditui atlikti. Šiuo kvietimu bus paskirstyta 1 mln. eurų investicijų iš 2014–2020 m. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų.

  Jeigu projektas skirtas energijos vartojimo audito atlikimui labai mažoje ar mažoje pramonės įmonėje, didžiausia galima suma projektui finansuoti yra 20 tūkst. eurų, bet ne daugiau 70 proc. projekto lėšų. Vidutinėje įmonėje – didžiausia galima suma projektui finansuoti – 30 tūkst. eurų, bet nedaugiau 60 proc. projekto lėšų, didelėje įmonėje – 30 tūkst. eurų, bet ne daugiau 50 proc. projekto lėšų. Kitą dalį pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo savo lėšomis.

  Siekiantys gauti finansavimą pareiškėjai turi užpildyti paraišką, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėjewww.esinvesticijos.lt
  , taip pat interneto svetainėje www.lvpa.lt
  , ir pateikti ją VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai iki 2015 m. gruodžio 1 d.

Skip to content