• Pradedamas naujas tarptautinis profesinio rengimo projektas

    Pradedamas naujas tarptautinis profesinio rengimo projektas

    Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai kartu su kitais 5 partneriais vykdys projektą „PROFESINIO MOKYMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMŲ TOBULINIMAS (LYGINAMOSIOS ANALIZĖS ĮRANKIS) LLP-LdV-TOI-2012-LT-0117“. Projekto trukmė – 2012 10 01–2014 09 30.

    Šis naujovių perkėlimo projektas yra vienas iš penkių, 2012 m. laimėjusių Švietimo paramos mainų fondo organizuotą Leonardo da Vinci programos konkursą. Projektas perims ankstesnio (2008–2010 m.) naujovių kūrimo projekto BEQUAL metu sukurtus profesinio rengimo kokybės užtikrinimo įrankius bei praktiškai įgyvendins CQAF elementus (Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo Europos bendroji sąranga) Lietuvoje, Lenkijoje, Austrijoje ir Didžiojoje Britanijoje.

    Pagrindinis projekto tikslas – sukurti ir viešinti profesinio mokymo kokybės užtikrinimo teminį portalą (įsivertinimo įrankius, kokybės palyginimą). Šiuo projektu yra tiesiogiai siekiama EQAVET ir CQAF viešinimo ir plataus įgyvendinimo. Praktinis kokybės užtikrinimo tinklo išbandymas ir tolesnis funkcionavimas numatytas panaudojant teminio kokybės užtikrinimo portalo duomenų bazę.

    Išsamiau – Profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemų tobulinimas

Skip to content