• Pradeda veikti svetainė „Erasmus+ Virtual Exchange“

    Šiandien pradėjo veikti Europos Komisijos svetainė „Erasmus+ Virtual Exchange“
    , skirta skatinti tarpkultūrinį dialogą ir patobulinti jaunuolių įgūdžius naudojantis skaitmeninėmis mokymosi priemonėmis.

    „Erasmus+ Virtual Exchange“ svetainėje jaunimas, su jaunimu dirbantys asmenys, studentai ir akademinio pasaulio atstovai iš Europos šalių ir ES pietinių kaimyninių šalių galės dalyvauti moderuojamose diskusijose, tarptautinių projektų grupėse, atviruose nuotolinio mokymo kursuose ir tarpininkavimo kursuose. Pavyzdžiui, jaunimas iš skirtingų šalių galės kartą per savaitę, dalyvaujant moderatoriui, šioje svetainėje aptarti tokias temas, kaip antai ekonominis vystymasis arba klimato kaita. Diskusijų dalyviams iš anksto bus pateikta parengiamoji medžiaga. Visa veikla bus įtraukta į aukštojo mokslo programas arba organizuojamus jaunimo projektus.

    Už švietimą, kultūrą, jaunimo reikalus ir sportą atsakingas Komisijos narys Tibor Navracsics: „Nors „Erasmus+“ ir sulaukė didelės sėkmės, ja pasinaudoti gali dar ne visi. „Erasmus+ Virtual Exchange“ svetainė leis studentams daugiau bendrauti tarpusavyje, pritrauks jaunimo iš įvairių socialinių sluoksnių ir skatins geriau pažinti kitas kultūras. Šioje svetainėje daugiau ES jaunimo galės susipažinti su savo bendraamžiais iš kitų šalių. Atsiras daugiau galimybių užmegzti kontaktus, tobulinti kritinį mąstymą, medijų raštingumą, užsienio kalbų žinias, komandinio darbo ir kitus įgūdžius.“

    Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1741_lt.htm

Skip to content