• Naujienos
 • Pokyčių metas

  Pokyčių metas

  Benjaminas Žemaitis,

  Kauno PPA rūmų prezidentas

  Gerbiamieji rūmų nariai, pirmiausia noriu padėkoti Jums už gausų ir aktyvų dalyvavimą 2016 m. vasario 25 d. rūmų Generalinėje asamblėjoje, už atsakomybę ir supratimą, kad asamblėja yra aukščiausias valdymo organas. Rūmai yra verslo savivaldos organizacija ir sprendimai priklauso nuo kiekvieno iš mūsų.

  Asamblėja priėmė svarbius sprendimus, įvertino praėjusios kadencijos rūmų darbą ir nubrėžė ateinančių ketverių metų perspektyvą. Be šių sprendimų, asamblėjoje buvo pareikšta įvairių nuomonių ir pasiūlymų, kaip tobulinti organizacijos veiklą ir valdymą.

  Kaip žinia, rūmai buvo atkurti 1991 m., praėjus vos pusantrų metų nuo Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo, ir ne visuomet spėjo keistis taip sparčiai, kaip dinamiškai keitėsi ekonominė-socialinė aplinka. Asamblėjos diskusijos parodė, kad pokyčiai reikalingi, tai buvo atviros, laikmečio padiktuotos mintys.

  Narių išsakyti nuogąstavimai ir problemos buvo žinomos, svarstomos ir turėjo būti surasti sprendimai dar iki asamblėjos. Pritrūko laiko, vieningos valios, be to, nemažai klausimų yra visuotinio narių susirinkimo kompetencija.

  Antra vertus, tenka pripažinti, kad dalis narių į diskusijas įsitraukė tik asamblėjos metu, nepasinaudojo galimybe susipažinti su darbotvarkę lydinčiais dokumentų projektais, kurie likus 10 dienų iki asamblėjos buvo skelbiami rūmų interneto svetainėje arba su jais buvo galima susipažinti rūmuose. Tai buvo labai svarbus laikas, kurio neišnaudojome įstatams koreguoti ar gairėms tobulinti. Įsigilinus į organizacijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, pasiūlymus gavus iš anksto, asamblėjos darbas būtų buvęs kur kas konstruktyvesnis ir produktyvesnis. Neabejoju, kad rūmų narių pasiūlymai buvo teikiami siekiant, kad mūsų organizacija būtų stipresnė ir atviresnė, kurtų daugiau naudos verslui ir visuomenei.

  Antra vertus, mokomės visą gyvenimą, o mokydamiesi kuriame pažangą.

  Išrinkta nauja rūmų taryba nuosekliai ir kryptingai dirbs įgyvendindama asamblėjos patvirtintas gaires ir atsižvelgdama į narių pareikštas pastabas bei išorės iššūkius.

Skip to content