• Naujienos
 • PIRMOJOJE „VERSLO POPIETĖJE“ – PAŽADAS KAUNE PASTATYTI KONGRESŲ RŪMUS

  Antrus metus vykstantys tradiciniai „verslo pusryčiai“, kuriuose Kauno verslo bendruomenės atstovai ir miesto valdžios vadovai keičiasi aktualia informacija, aptaria miesto raidai svarbius sprendimus ir iniciatyvas, paskatino išplėsti ratą dalyvių, kurie gali konstruktyviai diskutuoti, teikti siūlymus dėl valdžios ir verslo efektyvios partnerystės.

  Spalio 26 d. įvyko pirmoji „verslo popietė“, kurioje dalyvavo kelios dešimtys Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų ir Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos narių, miesto meras A.Kupčinskas ir trys vicemerai, administracijos direktorė E.Gudišauskienė ir kt.

  Diskusijos tema – „Miesto įvaizdžio įtaka verslui ir investicijoms“ nėra nauja. Jai buvo skirtas Kauno PPA rūmų surengtas forumas 2007 m. gegužės 4 d. parodos „Kaunas“ metu. Tuomet buvo suformuluoti siūlymai Kauno miesto įvaizdžio strategijos kūrėjams.

  „Šiandien turėtume atsakyti sau į klausimus – ką mes padarėme ir ko nepadarėme, ar prieš trejus metus išgrynintos idėjos neliko tuščiomis deklaracijomis, kaip sekasi keisti miesto įvaizdį? Verslas gyvena ne iš proceso, o iš rezultatų“, – pradėdamas susitikimą kalbėjo Kauno PPAR prezidentas prof. Mečislovas Rondomanskas.

  Rūmų generalinis direktorius dr. Vytautas Šileikis priminė 2007 m. teiktas iniciatyvas miesto įvaizdžiui gerinti, tarp kurių – įvaizdžio strategijoje kasmet numatyti po 1 – 2 prioritetines kryptis, joje įvertinti ekonominius ir verslo aspektus, išnaudoti elektroninės reklamos galimybes, parengti investuotojams reikalingą medžiagą, paskirti už įvaizdį ir investicijas atsakingus asmenis, atlikti įvaizdį lemiančių veiksmų monitoringą ir kt. „Antrasis diskusijų raundas yra reikalingas, nes būtina paskatinti bendrus veiksmus, kad rengiamos strategijos būtų realios, o jų priemonės – nuosekliai įgyvendinamos. Taip pat itin svarbu apibrėžti svarbiausius prioritetus, kaip atramos tašką – bendrąjį tikslą, kuris telktų valdžią ir verslo bendruomenę darniai sąveikai“, – tokią susitikimo prasmę įžvelgė Rūmų vadovas dr. V. Šileikis.

  Kauno m. savivaldybės ES paramos ir strategijos skyriaus vadovas Saulius Lukošius pristatė miesto viziją: Kaunas – universitetinis Baltijos jūros regiono mokslo, žinių ekonomikos ir aukštųjų technologijų sklaidos miestas, Rytų Europos transporto ir logistikos centras, šalies kultūros židinys, sporto sostinė, upių uosto miestas, Vilniaus ir Kauno dvimiesčio dalis. „Įvaizdis apima visas veiklos sritis ir per jo prizmę turi būti nagrinėjami visi miesto plėtros procesai sujungiant bendruomenių, verslo ir savivaldos pastangas. Įvaizdis yra pridėtinė miesto vertė“, – pabrėžė S. Lukošius. Jo manymu, svarbiausias ateities uždavinys – kongresų ir koncertų rūmų statyba Kaune, koncepcijos parengimas ir sklypo parinkimas.

  Plačiau apie „verslo popietę“ skaitykite lapkričio mėnesio „Rūmų žiniose“.

Skip to content