• Naujienos
 • Pirmasis narių susitikimas Jonavos filiale

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmams priklausančios Jonavos rajono įmonės rinkosi į pirmą šiais metais susirinkimą. Jame jau tradicija tapo pristatyti 2014 m. Jonavos rajono biudžeto projektą, sudaryti galimybę verslininkams pateikti savo siūlymus, tuo pačiu aptarti ir 2014 m. veiklos planą.

  Susirinkimas pradėtas gera žinia iš Kauno PPA rūmų tarybos – sausio 7 d. vykusiame posėdyje priimtas nutarimas dėl Jonavos filialo steigimo, sudaryta darbo grupė įstatams parengti.

  Svarstant rajono biudžeto projektą, buvo lyginami 2013 ir 2014 m. duomenys. Savivaldybėms leidžiama skolintis ne daugiau 70 proc. savo biudžeto, Jonavoje šis rodiklis siekia 35,5 proc.

  Jau kelinti metai savivaldybės biudžeto pajamos nedidėja. 2014 m. jos sudarys 112510,8 tūkst. Lt.; 46221.3 tūkst. Lt – valstybės dotacijos, dar 10000 tūkst. Lt teks skolintis. Didžiausios biudžeto įplaukos gaunamos iš gyventojų pajamų, žemės, nekilnojamojo turto, taršos mokesčių, vietinių rinkliavų, iš ilgalaikio materialaus turto realizavimo pajamų, taip pat iš valstybės biudžeto dotacijų, ES finansinės paramos lėšų.

  Aktualiausia tema – 2014 m. Jonavos rajono savivaldybės biudžeto asignavimai investicijoms ir remontams. Kai kurios eilutės („Drobiškių buv. dvaro sodybos perkėlimas į Rumšiškių liaudies buities muziejų“, „Elektroninių mokinio pažymėjimų įsigijimas“) dalyviams užkliuvo labiausiai. VšĮ Jonavos turizmo ir verslo informacijos centro finansavimui skirta 100 tūkst Lt. Verslininkai teigia, kad jų internetinis puslapis veikia blogai, jame rasta klaidų, nežinoma, ką konkrečiai centras veikia seniau dirbančių verslininkų labui, funkcijos dubliuojamos. Toks centras turėtų lėšų užsidirbti pats, iš teikiamų paslaugų, projektinės veiklos, o ne būti finansuojamas iš skurdaus savivaldybės biudžeto.

  Siūlymai dėl biudžeto perskirstymo Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu jau pateikti, tikimasi, kad rajona taryba, tvirtindama biudžetą, į juos atsižvelgs.

  Rūmų nariams pristatytas 2014 m. filialo veiklos planas. Numatoma šiemet priimti 20 naujų narių, surengti dvejus verslo pusryčius su Jonavos rajono vadovais, organizuoti informacines popietes bei galimybes rūmų verslininkams pristatyti savo paslaugas bei produktus, surinkti informaciją, kurią galima būtų išplatinti apie rūmų įmones į Jonavos savivaldybę atvykstančioms delegacijoms.

  Dalyviams buvo priminta apie startavusį projektą „Pasimatuok profesiją“ su Jonavos senamiesčio gimnazija, priminta pateikti sąrašą profesijų, kurių praktikai įmonės galėtų priimti moksleivius. Informuota apie tęstinį bendradarbiavimą su Jonavos rajono švietimo, kultūros ir sporto skyriumi, vedamas verslo pamokas, moksleivių ekskursijas įmonėse. Prie abiejų projektų – tiek bendradarbiavimo su švietimo skyriumi, tiek „Pasimatuok profesiją“ – prisidėjo ir KTU, kuris jau pateikė galimų vesti pamokų temas bei specialybių, kurių priimtų praktikai, sąrašus.

Skip to content