• Naujienos
 • Pirmas žingsnis į rūmus

  Pirmas žingsnis į rūmus

  Per tradicinę atvirų durų dieną rūmų slenkstį pirmą kartą peržengė beveik 40 Kauno regiono įmonių. Iš jų keletas jau žengė ir antrąjį žingsnį – narystės rūmuose link.

  Atvirų durų dienos rengiamos kasmet. Jų tikslas – pakviesti tuos, kurie pageidauja susipažinti su verslo savivaldą puoselėjančia, verslo bendruomenę ugdančia ir jos bendriesiems interesams atstovaujančia organizacija.

  Kaip veikia organizacijai ir kokią naudą ji teikia verslui, susirinkusiems įmonių atstovams pasakojo patys kolegos verslininkai.

  „Dalyvaujame Verslo vadovų ir Eksportuotojų klubų veiklose, Verslo moterų tinkle. Esame aktyvūs užsienio kontaktų mugių, tarptautinių misijų bei konferencijų dalyviai. Dalyvavome tarptautinėje verslo kontaktų mugėje Maskvoje 2011 m. spalį, Vakarų Lietuvos verslo pasiekimų parodoje ir verslo kontaktų mugėje Klaipėdoje šią vasarą, Lietuvos diplomatų-ekonomistų suvažiavime ir verslo ryšių mugėje Kaune šių metų birželį, projekto „Kūrybiškumas kompetencijoms ir konkurencingumui didinti“ konferencijoje ir verslo kontaktų mugėje, pasienio regiono partnerių ekonomikos forume Kaliningrade. Ir tai tik per vienerius narystės metus!“ – pasakojo bendrovės komercijos vadovė Gražina Grigaravičienė.

  UAB „Serfas“ direktorius Saulius Valunta akcentavo pagrindinius Verslo vadovų klubo tikslus – saviugdą ir neformalų bendravimą. „Vargu ar kitaip turėtume galimybę susitikti su Ilja Laursu ar buvusiu specialiųjų tarnybų pareigūnu. Turime suvokti, kad verslo etika ir kultūra prasideda nuo mūsų. Ne kažkas, o mes patys turime veikti. Mums reikia naujų požiūrių, naujų inciatyvų, kritikos. Bendraudami tarp savęs pasitikėjimo atmosferoje, keliame klausimus, kuriais viešai vengiama diskutuoti. Be to, rūmai, gindami mūsų bendruosius interesus, atleidžia mus nuo tiesioginio kontakto su valdžios atstovais ir tuo pačiu apsaugo mus nuo bet kokių įtarimų korupcija“, – kalbėjo S. Valunta.

  „Prieš penkerius metus klausėme savęs: kodėl mes čia? Kas mus iš to? Vėliau supratome, kad tai – neteisingas klausimas. Pirmiau reikia duoti, kad gautum pats“, – pripažino AB „Swedbank“ Pietų Lietuvos filialo valdytoja Kristina Žališkevičienė. – Narystė bendruomenėje – tai galimybė kartu eiti savo tikslų link, būti arčiau klientų, juos pažinti ir auginti. Negaliu nepaminėti, kad rūmai duoda ir daug asmeninės naudos man kaip vadovui. Po pirmojo kiti žingsniai jau klostosi natūraliai be ypatingų pastangų.“

  „Mūsų išvada ta pati – kuo daugiau duodi, tuo daugiau gauni. Rūmų dėka mes galime diskutuoti ir su aukščiausiais teismų pareigūnais“, – patvirtino NordiaBaublysPartners advokatas Evaldas Rapolas. Šios kontoros teisininkai nustatytu laiku nemokamai konsultuoja rūmų narius.

  Plačiau apie atvirų durų dieną – lapkričio „Rūmų žiniose“.

Skip to content