• Pirmąjį pusmetį Kauno regiono darbo rinka pasipildė daugiau kaip 7000 darbuotojų

    Pirmąjį pusmetį Kauno regiono darbo rinka pasipildė daugiau kaip 7000 darbuotojų

    Birželį baigėsi profesinio mokymo įstaigose vykdomas kompetencijų vertinimo sezonas, kurio metu buvo įvertinta 7290 asmenų kvalifikacijų pagal daugiau nei 200 profesinio mokymo programų (I pusmečio pirminio ir tęstinio profesinio mokymo duomenys). Buvo planuota, kad į vertinimus atvyks beveik 500 asmenų daugiau. Nubyrėjimo priežastys – neprileistieji baigiamajam vertinimui sudarė beveik pusę šių asmenų, apie 250 asmenų į baigiamąjį vertinimą neatvyko.

    Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai egzaminus organizavo ir įkalinimo įstaigų mokiniams (Kauno regione tokiu būdu daugiau kaip 800 asmenų įgyja kvalifikaciją). Paradoksas, kad taip reikalingos regionui kvalifikacijos, įgytos pataisos namuose, dažniausiai nepateisina darbdavių lūkesčių ir į darbo rinką šie asmenys neįsilieja.

    Šiemet daugiausia asmenų siekė įgyti inžinerinių profesijų, statybos,verslo ir administravimo, paslaugų asmenims kvalifikacijas. Didžiausią būrį būsimų specialistų šiemet išleido didieji profesinio mokymo centrai – Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras, Kauno technikos profesinio mokymo centras, Marijampolės profesinio rengimo centras.

Skip to content