• Naujienos
 • Pernai „Erasmus+“ programa pasinaudojo beveik 10 000 lietuvių

  Šiandien skelbiama programos „Erasmus+“ 2016 m. ataskaita
  rodo, kad vis daugiau europiečių naudojasi programos suteikiamomis galimybėmis.

  „Erasmus+“ biudžetui išaugus 7,5 proc. palyginti su ankstesniais metais, ES investavo rekordinę 2,27 mlrd. EUR sumą: skyrė 725 000 europiečių judumo stipendijas, kad jie galėtų studijuoti, mokytis, mokyti, dirbti ar užsiimti savanoriška veikla užsienyje. Nuo 2014 m., kai ši programa pradėta vykdyti, jų iš viso jau yra daugiau negu 2 milijonai. 2016 m. programa investavo į 21 000 projektų, susijusių su 79 000 švietimo, profesinio mokymo ir jaunimo organizacijų – tai 15 proc. daugiau palyginti su 2015 m. 2015–2016 akademiniais metais pagal programą „Erasmus+“ aukštojo mokslo institucijos išsiuntė ir priėmė mokytis 330 000 studentų ir darbuotojų, iš jų 26 000 asmenų į šalis partneres ir iš jų. Prancūzija, Vokietija ir Ispanija buvo trys pagrindinės išsiunčiančiosios šalys, o trys populiariausios priimančiosios šalys buvo Ispanija, Vokietija ir Jungtinė Karalystė.

  Lietuvoje 2016 metais įgyvendinti 274 „Erasmus+“ programos mobilumo projektai, kurių teikiamomis galimybėmis pasinaudojo beveik 10 000 dalyvių. Šiam veiksmui įgyvendinti Lietuvoje buvo skirta 16.95 mln. eurų. Per praėjusius metus „Erasmus+“ programos teikiama galimybe studijuoti ir stažuotis užsienyje pasinaudojo daugiau kaip 4 000 jaunų žmonių iš Lietuvos, ir beveik 3 000 jaunuolių iš užsienio atvyko studijuoti ir stažuotis į Lietuvą. Dažniausiai jauni žmonės iš Lietuvos studijoms ar praktikai rinkosi Ispaniją, Portugaliją bei Italiją.

  Programa „Erasmus“ šiemet mini 30-ies metų sukaktį. Tai, kas 1987 m. prasidėjo kaip kukli aukštųjų mokyklų studentams skirta judumo programa, kurioje pirmaisiais metais dalyvavo vos 3 200 studentų, per pastaruosius 30 metų tapo pavyzdinė programa, kuria kasmet gali pasinaudoti beveik 300 000 aukštųjų mokyklų studentų. Per tą laiką programa taip pat išsiplėtė – pagal ją teikiamos galimybės tam tikrą laiką studijuoti ir atlikti stažuotę ir (arba) praktiką tiek aukštųjų mokyklų, profesinio mokymo įstaigose besimokantiems asmenims, vykdyti jaunimo, savanorių ir darbuotojų mainus visose švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse. Nuo 2014 m. programa vadinama „Erasmus+“, nes ja gali pasinaudoti daugiau žmonių dėl siūlomų įvairesnių galimybių.

  Šiuo metu, nuo 2014 m. iki 2020 m., vykdoma programa „Erasmus+“ turi 14,7 mlrd. EUR biudžetą ir suteiks galimybių 3,7 proc. visų ES jaunuolių (t.y apie 3,3 mln jaunuolių per visą laikotarpį) studijuoti, įgyti darbo patirties ir užsiimti savanoriška veikla užsienyje. Programos geografinė aprėptis išsiplėtė nuo 11 šalių 1987 m. iki 33 šalių šiuo metu (visos 28 ES šalys, taip pat Turkija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas). Be to, programoje gali dalyvauti šalys partnerės visame pasaulyje.

  Daugiau informacijos: http://europa.eu/!CC48nw

  Lietuvos duomenys

Skip to content