• Naujienos
 • Per profesinį tobulėjimą į socialinės atskirties mažinimą

  Per profesinį tobulėjimą į socialinės atskirties mažinimą

  Kaip ir kiekviena mokymo įstaiga, taip ir Kauno statybininkų rengimo centras yra vienas iš svarbiausių socializacijos agentų jaunuolių gyvenime.

  Atlikus socialinę atskirtį patiriančių mokinių poreikių ir jų socializacijos problemų analizę Kauno profesinio mokymo įstaigose (kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai), socialinių įgūdžių ugdymo programų poveikio analizę, paaiškėjo, kad profesinio mokymo įstaigose mažėja mokinių mokymosi motyvacija, daugėja netolerancijos, psichologinio (kartais net fizinio) smurto. Todėl labai svarbios patirtys indentifikuojant tiek aiškius, tiek užslėptus socialinio atstūmimo požymius, organizuojant programas, kuriomis būtų galima koreguoti mokinių savivertę, bendravimo įgūdžius ir elgesio modelius įvairiose situacijose.

  Kauno statybininkų rengimo centro mokytojai, matydami poreikį įgyti praktinių žinių dirbant su mokiniais bei šeimomis, patiriančiomis socialinę atskirtį, įgyti įgūdžių teikiant pagalbą, patiriantiems smurtą šeimoje, dalyvavo „Erasmus+“ programos finansuojamame projekte „Socialinės atskirties mažinimas per profesinį tobulėjimą“.

  „Patobulinus socialinę atskirtį patiriančių vaikų ugdymą profesinio mokymo įstaigoje, įsisavinus naujas metodikas bei per praktinį profesinį mokymą pagilinus socializacijos įgūdžius, galima tikėtis didesnio profesinio mokymo aplinkos patrauklumo, pozityvios socializacijos efektyvinimo bei aukštesnės kvalifikacijos, motyvuotų specialistų įsiliejimo į darbo rinką“, – teigia Kauno statybininkų rengimo centro direktorius Stanislovas Janukaitis. Jis pabrėžė, kad dalyvavimas ES finansuojamuose projektuose leidžia mokytojams kelti kvalifikaciją, plėtoti ar užmegzti naujus ryšius su užsienio partneriais, socialinėmis įmonėmis. „Šis projektas ypatingai naudingas mokiniams, turintiems bendravimo sunkumų, o mokytojai, pritaikę stažuotės metu įgytas žinias, galės padėti mokiniams, patiriantiems socialinę atskirtį, aktyviau įsitraukti į visuomeninį gyvenimą, laisviau reikšti savo mintis, nuomonę, emocijas“.

  Kaip teigia mainų programos dalyvė Gentrūta Česnovienė, dalyvavimas projekte suteikė galimybę įsisavinti ir perprasti inovatyvias darbo su socialinę atskirtį patiriančiais mokiniais metodikas (darbinio ugdymo patirtis, buitinio smurto indentifikavimo, darbo su šeimomis patirtis), parengti socialinę atskirtį patiriančių vaikų ugdymo ypatumų metodiką, kuri padės paprasčiau ir lengviau kurti ir organizuoti socializacijos įgūdžius formuojančias veiklas mokiniams.

  Šis projektas „Socialinės atskirties mažinimas per profesinį tobulėjimą“ Nr. Projekto Nr. 2015-LT01-KA102-0132215 finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

  Daugiau informacijos: Diana Rainytė, profesijos mokytoja, tel. 8 (37) 31 30 45, el.p. dianar086@gmail.com
  bei mokyklos internetinėje svetainėjeSkip to content