• Naujienos
 • Per dvejus metus bus įgyvendinta 60 administracinės naštos verslui mažinimo priemonių

  Vasario 10 d. Vyriausybė posėdyje pritarė Ūkio ministerijos parengtam Administracinės naštos mažinimo 2016–2017 m. priemonių planui. Planas apima dvejų metų laikotarpio priemones, kurių įgyvendinimas pagerins veiklos sąlygas įmonėms ir fiziniams asmenims, padės dar labiau sumažinti administracinę naštą.

  „Naštos mažinimo planas apima net 60 administracinės naštos mažinimo priemonių svarbiausiose veiklos srityse. Priemones įgyvendins 34 valstybės institucijos ir įstaigos. Priemonių planas parengtas bendradarbiaujant valstybės institucijoms ir verslo subjektams, svarbų vaidmenį derinant pozicijas atliko Geresnio reguliavimo priežiūros komisija, sudaryta iš verslo asociacijų ir valstybės institucijų atstovų“, – sako ūkio ministras Evaldas Gustas.

  Įgyvendinus Vyriausybės patvirtintame plane numatytas administracinės naštos mažinimo priemones, daugeliu atvejų bus įtvirtintas dokumentų teikimas institucijoms elektroniniu būdu vietoj šiuo metu galiojančių reikalavimų teikti popierinius dokumentus, taip pat atsisakyta perteklinių dokumentų teikimo. Pavyzdžiui, bus sudaryta galimybė paraiškas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui teikti elektroniniu būdu. Įdiegus naujas Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos funkcines galimybes (eksporto manifestą), bus leidžiama išgabenti konsoliduotas arba išskaidytas eksportuojamas prekes naudojant vieną elektroninį dokumentą. Atnaujinus Viešųjų pirkimų skelbimų ir ataskaitų tvarkymo posistemę bus atsisakyta pareigos tiekėjams kartu su atliktų darbų sąrašu perkančiosioms organizacijoms pateikti užsakovo pažymas apie tai, kad svarbiausi darbai buvo atlikti tinkamai.

  Daugiausia priemonių numatė įgyvendinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Vidaus reikalų ministerija ir šioms ministerijoms pavaldžios įstaigos.

  Tai antrasis Vyriausybės tvirtinamas planas. Vyriausybei taip pat pateikti Administracinės naštos mažinimo 2014–2015 m. priemonių plano vykdymo rezultatai ir administracinės naštos 2015 m. pokyčio rezultatai. Nustatyta, kad 2015 metais, įgyvendinant administracinės naštos mažinimo iniciatyvas, administracinė našta ūkio subjektams sumažinta net 1,875 mln. eurų.

  Geresnio reguliavimo priežiūros komisija kviečia verslininkus ir toliau teikti pasiūlymus, kaip būtų galima dar labiau sumažinti administracinę naštą. Administracinės naštos mažinimo siūlymus galima teikti elektroniniu paštu administracine.nasta@ukmin.lt
  .

  Šioje komisijoje rūmams atstovauja Kauno PPA rūmų kancleris Andrius Verbyla.

  Su planuojamomis įgyvendinti administracinės naštos įgyvendinimo priemonėmis galima susipažinti čia
  .

Skip to content