• Pažangos, padarytos pagal Europos migracijos darbotvarkę, ataskaita

  Europos Komisija praneša apie pažangą, padarytą įgyvendinant ES ir Turkijos pareiškimą, taip pat perkėlimo Europos Sąjungoje ir perkėlimo į Europos Sąjungą programas.

  ES ir Turkijos pareiškimo įgyvendinimas duoda rezultatų: neteisėto sienos kirtimo per Egėjo jūrą atvejų skaičius yra gerokai mažesnis nei prieš ES ir Turkijos pareiškimą, t.y. nuo kovo per dieną vidutiniškai atvykdavo po 92 asmenis, tuo tarpu praėjusių metų spalį per dieną atvykdavo po 10 000 asmenų.

  Perkėlimo Europos Sąjungoje ir perkėlimo į Europos Sąjungą ataskaita
  rodo, kad lapkričio mėnesį Europos Sąjungoje perkelti 1 406 asmenys. Tai iki šiol didžiausias per mėnesį perkeltų asmenų skaičius, patvirtinantis teigiamą tendenciją. Iš Graikijos perkeliamų asmenų skaičius stabilizuojasi (apie 1 000 asmenų per mėnesį), o iš Italijos perkeliamų asmenų skaičius gerokai padidėjo. Iki šiol iš viso perkelti 8 162 asmenys: 6 212 iš Graikijos ir 1 950 iš Italijos.

  Komisija mano, kad iki 2017 m. rugsėjo mėn. turėtų būti įmanoma visus Graikijoje ir Italijoje esančius kriterijus atitinkančius perkėlimo prašytojus perduoti kitoms valstybėms narėms. Tam, kad pasiektų šį tikslą, valstybės narės nuo dabar turėtų kas mėnesį perkelti bent po 2 000 asmenų iš Graikijos ir po 1 000 – iš Italijos. Nuo 2017 m. balandžio mėn. kas mėnesį iš Graikijos turėtų būti perkeliama bent po 3 000 asmenų, iš Italijos – po 1 500.

  Daugiau informacijos

Skip to content