-->
 • Pavojingų produktų sąrašo pirmose pozicijose – žaislai

  Šiandien Europos Komisija paskelbė naujausius duomenis
  , rodančius, kad 2017 m., naudojantis Skubių pranešimų apie pavojingus gaminius sistema
  , pateikta daugiau kaip 2 000 pranešimų apie pavojingus gaminius. Reaguojant į šiuos pranešimus, imtasi beveik 4 000 tolesnių veiksmų, pavyzdžiui, gaminiai buvo pašalinti iš rinkos.

  2017 m. daugiausia pranešimų pateikta dėl pavojingų žaislų (29 proc.), motorinių transporto priemonių (20 proc.) ir drabužių, tekstilės gaminių bei mados aksesuarų (12 proc.). Kalbant apie riziką, 2017 m. dažniausiai buvo pranešama apie riziką susižeisti (28 proc.) ir cheminių medžiagų keliamą riziką (22 proc.). Dauguma nesaugių gaminių, apie kuriuos pranešta naudojantis sistema, pateko iš ES nepriklausančių valstybių (53 proc. nurodytų gaminių kilmės šalis, kaip ir 2016 m., buvo Kinija). Dėl Europos šalių kilmės pavojingų gaminių buvo pateikta 413 pranešimų (26 proc.).

  Lietuva 2017 m. išsiuntė 44 pranešimus apie pavojingus ne maisto produktus, iš kurių daugiausia – dėl žaislų (48 proc.), kosmetikos gaminių (16 proc.), elektros prietaisų (11 proc.). Lietuvoje dažniausiai buvo pranešama apie cheminių medžiagų keliamą riziką (35 proc.), riziką paspringti (28 proc.) ir riziką susižeisti (22 proc.).

  Nuo 2003 m. veikianti Skubaus įspėjimo sistema
  užtikrina, kad informacija apie visoje Europoje iš rinkos pašalintus ir (arba) atšauktus pavojingus ne maisto produktus būtų greitai perduota valstybėms narėms ir Europos Komisijai. Tokiu būdu visoje ES galima imtis tinkamų tolesnių veiksmų (uždrausti ar sustabdyti pardavimą, pašalinti iš rinkos ar atšaukti, o muitinės institucijos gali ir uždrausti importuoti). Šiuo metu sistema apima 31 šalį (ES valstybes nares, Islandiją, Lichtenšteiną ir Norvegiją).

  Daugiau informacijos: http://europa.eu/!YN67bm

Skip to content