• Naujienos
 • Patvirtinta nauja Lietuvos klasterių plėtros koncepcija

  Siekiant klasterių tarptautiškumo ir tarpsektoriškumo plėtros, patvirtinta nauja Lietuvos klasterių plėtros koncepcija. Klasteriai bus skirstomi į besiformuojančius, susiformavusius, besivystančius ir brandžius. Šie lygiai taps vienu iš pagrindų vertinant Lietuvos klasterius, taip pat ir skiriant jiems Europos Sąjungos (ES) finansavimą.

  Atnaujintoje koncepcijoje paliktas reikalavimas dėl minimalaus 5 narių skaičiaus klasteryje, tačiau greta to atsirado naujovė – numatyti 4 klasterių išsivystymo lygiai bei aprašyti rodikliai, pagal kuriuos klasteris priskiriamas vienam iš šių lygių.

  Naujoji klasterių plėtros koncepcija nustato, kad klasteriai gali būti kuriami ir plėtojami klasterio narių lėšomis, valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšomis, ES ir kitomis finansinės paramos lėšomis. Prioritetas bus teikiamas klasterių iniciatyvoms, orientuotoms į klasterio narių bendros mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklos plėtojimą, inovacijų diegimą, klasterių potencialo pristatymą užsienyje ir darbuotojų kompetencijų didinimą.

  Naujojoje koncepcijoje taip pat atnaujinti klasterių plėtros tikslai ir uždaviniai, pagal šių dienų realijas atnaujinta tiek paties klasterio, tiek klasterizacijos samprata. Koncepcijoje pateikti naujos klasterizacijos studijos duomenys ir išvados, apibendrintos naujausios Europos ir pasaulio klasterių plėtros tendencijos.

  Koncepcijoje nustatyta, kad klasterių plėtros tikslas – didinti Lietuvos ūkio konkurencingumą skatinant ir efektyvinant klasterizaciją. Siekiant numatyto tikslo būtina plėtoti klasterių inovacinį potencialą, skatinti klasterių narių sukurtų produktų eksportą ir jungimąsi į tarptautines vertės grandines, didinti klasterių narių veiklos našumą, suformuoti klasteriams steigti, veikti ir plėtoti palankią aplinką (ekosistemą), skatinti tarpsektorinį, tarpregioninį ir tarptautinį bendradarbiavimą bei skleisti klasterizacijos naudą.

  Koncepciją atnaujino Ūkio ministerijos, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA), Lietuvos inovacijų centro (LIC) ir Lietuvos klasterių asociacijos atstovai.

  Klasterizacijos stebėseną pagal su Ūkio ministerija suderintą tvarką atliks MITA.

Skip to content