• Naujienos
 • Patvirtinta Nacionalinė reformų darbotvarkė

  Vyriausybė patvirtino 2017 metų Nacionalinę reformų darbotvarkę, kurioje apibendrinamos svarbiausios Lietuvoje vykdomos ir planuojamos struktūrinės reformos, siekiant įveikti didžiausius ekonomikos ir užimtumo iššūkius.

  „2017 m. svarbiausios reformos bus vykdomos ir tęsiamos darbo rinkos, skurdo, socialinės atskirties ir pajamų nelygybės mažinimo, taip pat mokesčių, jų administravimo ir darbo našumo augimo skatinimo srityse“, – sako ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius.

  Šios sritys pasirinktos atsižvelgiant į 2016 m. paskelbtas Europos Tarybos rekomendacijas ir į š. m. vasario mėn. Europos Komisijos pateiktą visapusišką Lietuvos įvertinimą bei jame išskirtus svarbiausius Lietuvos iššūkius: darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus mažėjimą, augančią nelygybę ir sulėtėjusį produktyvumą.

  Darbo rinkos ir socialinės politikos srityje planuojamas naujojo Socialinio modelio priėmimas ir įgyvendinimas, kurio paskirtis – užtikrinti darbuotojams reikiamas garantijas, o darbdaviams sudaryti palankesnes sąlygas samdyti ir išlaikyti darbo jėgą. Taip siekiama pritraukti daugiau investicijų, sukurti papildomų darbo vietų, užtikrinti adekvataus dydžio pensijas.

  Mokesčių ir jų administravimo srityse numatoma tobulinti mokesčių struktūrą – mažinti mokestinę naštą mažiausias pajamas gaunantiems asmenims ir jautriausioms asmenų grupėms. Produktyvios investicijos bus skatinamos mokestinėmis priemonėmis – plečiamas investicijoms į technologinį atsinaujinimą taikomų lengvatų mastas.

  Našumo augimo bus siekiama skatinant mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą ir inovacijas. Tuo tikslu bus efektyvinama mokslo ir technologijų parkų veikla – jų veiklos rezultatai siejami su finansavimu, kuriama nuolatinė inovacinių čekių programa, skatinanti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą. Taip pat bus gerinamas inovacijų politikos koordinavimas – atnaujinama Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) strateginė taryba, numatoma šiai tarybai tvirtinti integralią MTEPI politiką.

  Nacionalinėje reformų darbotvarkėje taip pat pateikiami Vyriausybės veiksmai, kurių imtasi įgyvendinant 2016 m. Europos Tarybos rekomendacijas Lietuvai.

  Nacionaline reformų darbotvarkė bus siunčiama Europos Komisijai. Pastaroji, įvertinusi Nacionalinę reformų darbotvarkę ir Stabilumo programą, šių metų gegužės mėnesį paskelbs naujas rekomendacijas Lietuvai.

Skip to content