• Patvirtinta aukštybinių pastatų išdėstymo koncepcija

    Kauno miesto savivaldybės taryba patvirtino parengtą Kauno miesto aukštybinių pastatų išdėstymo Kauno mieste specialiojo plano koncepciją.

    Plane yra nustatytos planavimo priemonės, siekiant išsaugoti Senamiesčio ir Naujamiesčio vizualinio identiteto vertingus bruožus, sudarytos prielaidos harmoningam aukštybinių pastatų išdėstymui mieste. Patikslintos įvairių miesto teritorijų plėtros sąlygos, susijusios su aukštybinių pastatų statybos galimybėmis, taip pat patikslintos priemonės ir apribojimai, užtikrinantys gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimą.

    Aukštybinių pastatų išdėstymo Kauno miesto savivaldybės teritorijoje specialusis planas numato tolygų aukštybinių pastatų (iki 50 m) išdėstymą miesto aukštutinėje terasoje visomis kryptimis – Aleksoto, Šilainių, Kalniečių, Dainavos link, tai leistų miestui tolygiai vystytis.

    Išskirtinio aukštingumo, t.y. iki 80-100 m aukščio pastatus, siūloma statyti tik ties M.K. Čiurlionio tiltu abipus Nemuno.

Skip to content