• Paskelbtas trečias priemonės „Eco-inovacijos LT+“ kvietimas

    2018 m. gruodžio 10 d. paskelbtas trečias priemonės „Eco-inovacijos LT+“ kvietimas. Kvietimo tikslas: skatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones diegtis technologines ekoinovacijas siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes. Tam numatyta paskirstyti 32 000 000 Eur, didžiausia projektui finansuoti galima suma siekia 1 500 000 Eur.

    Pagal šią priemonę bus finansuojamas technologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas. Siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes, numatomos investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, skatinama pramoninė simbiozė ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, t. y. investicijos į švaresnės gamybos inovacijas (jų įdiegimą), kuriose taikomi racionalių išteklių naudojimo ir taršos prevencijos metodai (pvz., proceso modernizavimas (optimizavimas) siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius, beatliekinė gamyba, atliekų pakartotinis naudojimas ir (ar) perdirbimas, atliekamos šilumos panaudojimas (rekuperavimas, regeneravimas), srautų atskyrimas ir kita).

    Paraiškų teikimo terminas – 2019 m. balandžio 10 d.

    Aktualius kvietimo dokumentus ir išsamią informaciją apie paraiškų teikimą galite rasti čia.

Skip to content