• Naujienos
 • Pasiūlymai padės apsaugoti darbuotojus nuo su darbu susijusių vėžinių susirgimų

  Europos Komisija pateikė pasiūlymus, kuriais siekiama geriau apsaugoti darbuotojus nuo su darbu susijusių vėžinių susirgimų, padėti įmonėms, ypač MVĮ ir labai mažoms įmonėms, laikytis galiojančių teisės aktų ir skirti daugiau dėmesio rezultatams, o mažiau – dokumentų forminimui. Komisija tęsia veiksmus ES darbuotojų saugos ir sveikatos srityje kovojant su vėžiu, kuris yra pagrindinė su darbu susijusių mirčių priežastis ES.

  Komisija imsis tokių pagrindinių veiksmų darbuotojų sveikatai ir saugai didinti:

  • · Nustatys dar septynių vėžį sukeliančių medžiagų ekspozicijos ribines vertes. Pasiūlymu ne tik gerinama darbuotojų sveikata, bet ir nustatomas aiškus tikslas darbdaviams ir vykdymo užtikrinimo institucijoms vengti ekspozicijos.

  • · Padės įmonėms, visų pirma mažosioms ir labai mažoms įmonės, laikytis sveikatos ir saugos taisyklių. Visų pirma tyrimai rodo, kad daugiau nei trečdalis labai mažų įmonių rizikos darbo vietoje nevertina. Todėl šiandien skelbiame gaires darbdaviams su praktiniais patarimais, kuriais siekiama palengvinti jų rizikos vertinimą ir padaryti jį veiksmingesnį. Čia pateikiama patarimų, kaip spręsti sparčiai didėjančių psichosocialinės, ergonominės ar su senėjimu susijusios rizikos veiksnių problemas. Taip pat siekiame suteikti daugiau galimybių naudotis nemokamomis internetinėmis priemonėmis, padedančiomis mažosioms ir labai mažoms įmonėms atlikti rizikos vertinimus.

  • · Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir socialiniais partneriais, per artimiausius du metus sieks panaikinti arba atnaujinti pasenusias taisykles. Tikslas – supaprastinti ir sumažinti administracinę naštą, kartu išlaikant darbuotojų apsaugą. Ši modernizacija taip pat turėtų padėti užtikrinti geresnį praktinį reikalavimų vykdymą.

  Pastaruosius 25 metus po pirmos šios srities ES direktyvos priėmimo ES pirmauja užtikrindama aukšto lygio darbuotojų apsaugos nuo rizikos sveikatai ir saugai darbe standartus. Nuo 2008 m. darbuotojų žūčių dėl nelaimingų atsitikimų darbe sumažėjo beveik ketvirtadaliu, o ES darbuotojų, kuriems buvo nustatyta bent viena sveikatos problema, sukelta darbo ar pablogėjusi dėl jo, procentinė dalis sumažėjo beveik 10 procentų. Tačiau iššūkiai laukia dideli: apskaičiuota, kad kasmet apie 160 000 europiečių miršta nuo ligų, susijusių su jų darbu. Šiandienos komunikatas priimtas atlikus platų ES darbuotojų sveikatos ir saugos teisės aktų vertinimą. Pasiūlymai buvo parengti glaudžiai konsultuojantis su visų lygmenų suinteresuotaisiais subjektais, visų pirma socialiniais partneriais.

  Daugiau informacijos

Skip to content