• Naujienos
 • Pasirengimas „Brexit’ui“: susitarta dėl bazinio oro susisiekimo

  Vakar Europos Parlamentas ir ES Taryba preliminariai susitarė dėl Europos Komisijos pasiūlymo, kurio tikslas – užtikrinti bazinį oro susisiekimą, jei „Brexit’as“ įvyktų be susitarimo. Tai vienas iš Europos Komisijos su „Brexit’u“ susijusių nenumatytų atvejų pasiūlymų, kuriais siekiama sumažinti galimą patirti didelę žalą, jei Jungtinė Karalystė 2019 m. kovo 29 d. iš Europos Sąjungos pasitrauktų be susitarimo dėl išstojimo.

  Už transportą atsakinga Europos Komisijos narė Violeta Bulc šį preliminarų susitarimą įvertino palankiai: „Susisiekimas tarp ES ir Jungtinės Karalystės oro uostų bus užtikrintas, jei Jungtinė Karalystė ES oro transporto bendrovėms taikys tas pačias sąlygas kaip ir vietinėms bendrovėms. Tai reiškia, kad net ir „Brexit’o“ be susitarimo atveju ES keleiviai vis dar galės į, per Jungtinę Karalystę ir iš jos keliauti oro transportu. Tačiau šis preliminarus susitarimas anaiptol nesuteikia tokių pačių pranašumų kaip kad dalyvavimas ES bendrojoje rinkoje.“

  Krovinių gabenimo oro transportu į trečiąsias šalis maršrutus bus leista išlaikyti dar penkis mėnesius, kad oro transporto bendrovės galėtų maršrutus ir savo veiklą tinkamai pertvarkyti. ES oro susisiekimo bendrovėms, kurias iš dalies valdo Jungtinės Karalystės piliečiai, taip pat bus duoti šeši mėnesiai prisiderinti prie ES kontrolinio akcijų paketo ir kontrolės reikalavimų.

  Šios nenumatytų atvejų priemonės negali sušvelninti bendro išstojimo be susitarimo poveikio. Be to, jomis niekaip negalima kompensuoti nepakankamo pasirengimo arba suteikti visapusiškos naudos, kuri prilygtų narystės ES teikiamai naudai, arba numatyti palankių pereinamojo laikotarpio sąlygų, panašių į nustatytąsias Susitarime dėl išstojimo. Jos yra laikinos, taikomos ribotai ir ES jas priims vienašališkai. Todėl užtikrinti, kad visos oro susisiekimo paslaugos po Brexit’o“ be susitarimo ir toliau bus teikiamos tokiomis pat sąlygomis kaip dabar, negalima.

  Komisijos svetainė, skirta pasirengti „Brexit’ui“

Skip to content