• Naujienos
 • Pasirašytas memorandumas dėl jaunimo garantijų

  Pasirašytas memorandumas dėl jaunimo garantijų

  Nuo šių metų Lietuvoje pradedama įgyvendinti „Jaunimo garantijų“ iniciatyva. Tai reiškia, kad visi jaunuoliai iki 29 metų amžiaus per keturių mėnesių laikotarpį nuo darbo netekimo arba formaliojo mokymosi užbaigimo gaus gerą pasiūlymą dirbti ar toliau mokytis, įskaitant pameistrystės formą, atlikti praktiką arba stažuotę. Siekiant šią iniciatyvą įgyvendinti kuo efektyviau, suburtas partnerių tinklas – šiandien socialinės apsaugos ir darbo, švietimo ir mokslo, ūkio bei žemės ūkio ministrai, verslo, darbdavių, darbuotojų bei jaunimo organizacijų atstovai pasirašė bendradarbiavimo memorandumą.

  „Mūsų suburtas partnerių tinklas šiandien patvirtino siekį bendradarbiauti Lietuvoje įgyvendinant „Jaunimo garantijų“ iniciatyvą. Partneriai kartu sieks užtikrinti, kad jaunimas darbo rinkai būtų rengiamas tikslingai, atsižvelgiant į šalies ūkio poreikius, kokybiškų studijų, profesinio mokymo procese įgytų tinkamą kompetenciją ir kvalifikaciją, o baigęs mokymus ar netekęs darbo turėtų galimybių per keturis mėnesius gauti jų kvalifikaciją atitinkančių darbo pasiūlymų, toliau mokytis, įskaitant pameistrystės formą, atlikti stažuotę“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.

  Partneriai taip pat bendradarbiaus kurdami ir įgyvendindami absolventų integravimosi į darbo rinką schemas, plėtodami už švietimo sistemos ribų vykstančias stažuotes, sudarydami galimybes jaunimui geresnėmis sąlygomis atlikti praktiką ar stažuotę.

  Bendradarbiavimo memorandumą pasirašė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė, švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis, ūkio ministras Evaldas Gustas, žemės ūkio ministras Vigilijus Jukna, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas Mantas Zakarka, Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Paulius Baltokas, Lietuvos savivaldybių asociacijos viceprezidentas Virgilijus Komskis, Investuotojų forumo vykdomoji direktorė Rūta Skyrienė, Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos generalinis direktorius Danukas Arlauskas, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos generalinis direktorius Rimantas Šidlauskas, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Aldona Jašinskienė ir Lietuvos darbo federacijos pirmininkas Svajūnas Andriulis.

  Apie „Jaunimo garantijų“ įgyvendinimą

  „Vienas pagrindinių tikslų įgyvendinant „Jaunimo garantijas“ yra pasiekti, kad švietimo sistema darbo rinkai rengtų trūkstamus specialistus ir darbuotojus, kad jaunimas būtų skatinamas rinktis paklausias darbo rinkoje profesijas, o mokymo programos ir sertifikatai atitiktų tarptautinius standartus. Taip pat skatinsime jaunuolių integraciją į darbo rinką – teiksime tikslines subsidijas, kurios paskatintų darbdavius sudaryti jaunimui galimybes atlikti praktiką, stažuotę, mokytis pameistrystės profesinio mokymo forma ar gauti darbą, ypatingą dėmesį skiriant labiausiai nuo darbo rinkos nutolusiam jaunimui“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.

  Be to, bus dirbama kryptimis, užtikrinančiomis, kad jaunuoliai nepasitrauktų nebaigę mokymosi programų, o mokyklos nebaigusiems ir žemą kvalifikaciją turintiems jaunuoliams būtų sudarytos galimybės grįžti į švietimo sistemą ar įgyti būtinas kompetencijas neformalaus ugdymo būdu. Taip pat numatyta įgyvendinti nacionalinę savanoriškos veiklos programą, kuri leis prie formalaus švietimo sistemos nepritampančiam ar savirealizacijos ieškančiam jaunimui dalyvauti užimtumo priemonėse, o vėliau – įsitraukti į darbo rinką.

  Pasiekti „Jaunimo garantijų“ iniciatyvos tikslus padės įgyvendinimo plane numatytos priemonės, pavyzdžiui, kiekvienoje savivaldybėje bus įkurti jaunimo informavimo ir konsultavimo centrai, plėtojamos atvirų jaunimo centrų ir atvirų jaunimui erdvių teikiamos paslaugos, siekiant užtikrinti sklandų jaunų žmonių perėjimą po nedarbo laikotarpio, neveiklumo ar studijų į darbo rinką ar švietimo sistemą.

  Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos padės jauniems bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo jauniems asmenims įsitvirtinti darbo rinkoje, skatinant jų įsidarbinimą darbo vietose, nutolusiose nuo jų gyvenamosios vietos; padės įgyti ar tobulinti kvalifikaciją arba (ir) įgyti kompetencijų pagal profesinio mokymo programas; skatins profesinio mokymo organizavimą pas darbdavius, tiesiogiai darbo vietoje; rems jaunų bedarbių neterminuotą įdarbinimą, steigiant naujas darbo vietas.

  Numatoma įgyvendinti projektą „Pasitikėk savimi“ – bus kuriama ir diegiama ilgalaikės intensyvios socialinės reabilitacijos ir paruošimo užimtumui darbo rinkoje pagalbos sistema, skatinanti motyvaciją integruotis į darbo rinką ir/arba švietimo sistemą, padedanti didinti jaunimo savivertę ir atsakomybę, atkurti, ugdyti ir palaikyti socialinius ir savanoriško gyvenimo įgūdžius.

  „Jaunimo garantijų“ įgyvendinimui Lietuvoje iš Europos Sąjungos Jaunimo užimtumo iniciatyvos lėšų skirta 109 mln. litų 2014–2015 metams, ne mažesnė suma 2014–2020 metams bus skirta iš Europos socialinio fondo lėšų.

  Pagrindinė „Jaunimo garantijų“ įgyvendinimą koordinuojanti institucija yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Skip to content