• Naujienos
 • Pasirašytas bendradarbiavimo su Kauno rajono savivaldybe veiklos planas

  Pasirašytas bendradarbiavimo su Kauno rajono savivaldybe veiklos planas

  Kovo 31 d. pasirašytas Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų bendradarbiavimo su Kauno rajono savivaldybe veiklos planas 2016 metams, kurį savo parašais patvirtino KPPAR generalinis direktorius Vytautas Šileikis ir Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Ričardas Pudževelis.

  Veiklos plane numatytos su Kauno rajono verslininkais kovo 10 d. aptartos verslo aplinkos gerinimo priemonės. Planuojama toliau organizuoti verslo popietes su rajono administracijos atstovais, surengti naujų ES priemonių konkurencingumui didinti bei naujų Darbo biržos priemonių darbdaviams pristatymus. Numatyti susitikimai su Aplinkos apsaugos departamento ir Saugomų teritorijų tarnybos atstovais, su Kauno apskrities VMI atstovais, su Kauno rajono kandidatais į Seimo narius ir kiti renginiai verslui aktualiais klausimais.

  Siekiant skatinti Kauno rajono moksleivių verslumą planuojama toliau organizuoti verslumo pamokas ir Kauno rajono moksleivių išvykas į verslo įmones, rengti moksleivių verslo idėjų konkursą „Idėjų generatorius“. Siekiama verslo ir mokslo bendradarbiavimo įdarbinant jaunus specialistus – planuojami būsimų absolventų ir verslininkų susitikimai.

  Numatyta metų pabaigoje skelbti konkursą „Sukurta Kauno rajone“, kuriam 2015 m. savo gaminius ir paslaugas pateikė net devynios rajono įmonės.

  Už plano įgyvendinimą atsakingos trys šalys: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Kauno rajono savivaldybė ir Kauno rajono Turizmo ir verslo informacijos centras.

  2014 m. Raudondvario dvare iškilmingai pasirašytoje sutartyje numatyta, kad verslo ir piliečių savivalda rajone veiks kaip atsakingi partneriai planuojant, derinant ir įgyvendinant ekonominės plėtros politiką bei konkrečias jos priemones. Sutartį pasirašė rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis, generalinis direktorius Vytautas Šileikis, rajono meras Valerijus Makūnas bei administracijos direktorius Ričardas Pudževelis.

Skip to content