• Naujienos
 • Pasirašytas bendradarbiavimo su Kauno rajono savivaldybe veiklos planas

  Pasirašytas bendradarbiavimo su Kauno rajono savivaldybe veiklos planas

  Gegužės 14 d. Kauno r. savivaldybėje Kauno PPA rūmų generalinis direktorius Vytautas Šileikis ir Kauno rajono savivaldybės direktorius Ričardas Pudževelis pasirašė Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų bendradarbiavimo su Kauno rajono savivaldybe veiklos planą 2015 m.

  Veiklos plane numatytos verslo aplinkos gerinimo priemonės, kurios su Kauno rajono verslininkais buvo aptartos balandžio 15 d. Planuojama organizuoti apskritojo stalo diskusijas su Darbo biržos atstovais dėl bedarbių perkvalifikavimo ir finansavimo pagal darbo rinkos poreikius, su VMI atstovais dėl mokesčių administravimo pokyčių, su savivaldos atstovais dėl išorinės reklamos ir kt. Jau pradėtus darbus dėl žemės reformos užbaigimo planuojama tęsti ir toliau. Numatomas Kauno rajono Investicijų ir verslo plėtros programos bei jos įgyvendinimo aptarimas, susitikimas su Kauno rajone išrinktais Seimo nariais ir kiti renginiai verslui aktualiais klausimais.

  Siekiama verslo ir mokslo bendradarbiavimo – planuojami susitikimai su Aleksandro Stulginskio universiteto ir profesinio mokymo centrų atstovais bei susitikimas su švietimo ir mokslo ministru dėl studijų programų, jų kokybės ir studentų krepšelių paskirstymo. Tikimasi, kad universitetinio ir profesinio rengimo santykis keisis atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius.

  Kaip ir 2014 m., siekiant skatinti Kauno rajono moksleivių verslumą planuojama organizuoti verslumo pamokas ir Kauno rajono moksleivių išvykas į verslo įmones. Kartu su Aleksandro Stulginskio universitetu planuojamas moksleivių verslo idėjų konkursas, numatoma inicijuoti techninių būrelių steigimą Kauno rajone.

  Už plano įgyvendinimą atsakingos trys šalys: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Kauno rajono savivaldybė ir Kauno rajono Turizmo ir verslo informacijos centras.

  Prieš metus Raudondvario dvare iškilmingai pasirašytoje sutartyje numatyta, kad verslo ir piliečių savivalda rajone veiks kaip atsakingi partneriai planuojant, derinant ir įgyvendinant ekonominės plėtros politiką bei konkrečias jos priemones. 2014 m. sutartį parašais patvirtino rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis, generalinis direktorius Vytautas Šileikis, rajono meras Valerijus Makūnas bei administracijos direktorius Ričardas Pudževelis.

Skip to content