• Naujienos
 • Pasirašytas bendradarbiavimo su Kauno rajono savivaldybe bei Aleksandro Stulginskio universitetu veiklos planas

  Pasirašytas bendradarbiavimo su Kauno rajono savivaldybe bei Aleksandro Stulginskio universitetu veiklos planas

  Vasario 7 d. pasirašytas Kauno PPA rūmų bendradarbiavimo su Kauno rajono savivaldybe bei ASU veiklos planas 2017 metams. Tokie planai sudaromi kasmet nuo 2014 m. nuolat papildant naujais veiksmais. Šiemet dokumentą kartu pasirašė ir Aleksandro Stulginskio universitetas, kuris jau ankstesniais metais įsitraukė į bendrą darbą – kartu organizavo konkursą „Idėjų generatorius“, kvietė moksleivius į savo laboratorijas ir kt. Oficialiais partneriais tapo Kauno r. savivaldybės VšĮ Turizmo ir informacijos centras, prie veiklų įgyvendinimo prisidedantis nuo pat 2014 m.

  Veiklos plane numatytos tęstinės verslo aplinkos gerinimo priemonės: verslo popietės su rajono administracijos atstovais, susitikimai su Darbo biržos ir VMI specialistais, naujų ES priemonių konkurencingumui didinti pristatymai, diskusija dėl pokyčių įdarbinant užsieniečius iš trečiųjų šalių. Numatyti susitikimai su Seimo nariais, Susiekimo ministerijos atstovais, bendros verslo misijos ir kt.

  Siekiant orientuoti moksleivius renkantis profesiją bei skatinti jų verslumą planuojama toliau organizuoti verslumo pamokas ir Kauno rajono moksleivių išvykas į įmones, rengti moksleivių verslo idėjų konkursą „Idėjų generatorius“. ASU šiais metais pasiūlė organizuoti jaunojo lyderio stovyklą bei įkurti sumanaus moksleivio akademiją.

  Metų pabaigoje jau trečią kartą planuojama skelbti konkursą „Sukurta Kauno rajone“, kuris sulaukia vis didesnio rajono įmonių susidomėjimo.

  Už plano įgyvendinimą atsakingos keturios šalys: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Kauno rajono savivaldybė, Aleksandro Stulginskio universitetas ir Kauno r. savivaldybės VšĮ Turizmo ir informacijos centras.

Skip to content