• Pasirašyta rūmų ir LSMU bendradarbiavimo sutartis

    Pasirašyta rūmų ir LSMU bendradarbiavimo sutartis

    Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetas nuo šiol drauge aktyviau sieks bendrų tikslų. Tai numatyta rūmų prezidento Benjamino Žemaičio ir LSMU rektoriaus prof., habil. dr. Remigijaus Žaliūno 2016 m. liepos 12 d. pasirašytoje bendradarbiavimo sutartyje.

    Istorinėje rūmų salėje, Kauno apskrities viešosios bibliotekos pastate, pasirašant sutartį dalyvavo LSMU prorektorė studijoms prof. habil. dr. Daiva Rastenytė, LSMU Administracijos ir finansų direktorius Justas Babarskas, LSMU Plėtros tarnybos vadovės pavaduotoja Jolita Sabalienė, LSMU Neuromokslų instituto direktorius prof. habil. dr. Arimantas Tamašauskas, LSMU Neuromokslų instituto Neurotoksikologijos laboratorijos vadovė dr. Rima Naginienė.

    Šalys sutarė bendradarbiauti informacijos sklaidos apie LSMU mokslo, mokslo– verslo bendradarbiavimo potencialą ir su jais susijusiais visuomenės švietimo klausimais; informacijos sklaidos apie rūmų veiklos, mokslo–verslo bendradarbiavimo potencialą ir su jais susijusiais visuomenės verslumo klausimais; keičiantis informacija, žiniomis, patirtimi, leidiniais apie mokslo–verslo bendradarbiavimo potencialą, jo skatinimą, organizuoti ar dalyvauti organizuojant su šia sritimi susijusius renginius; kviečiant šalių atstovus dalyvauti organizuojamose konferencijose, seminaruose ir kituose renginiuose mokslo–verslo bendradarbiavimo tematika; rengiant šalių atstovų susitikimus kitoms bendradarbiavimo perspektyvoms numatyti.

    Sutartis, pasirašyta penkeriems metams, bendradarbiavimą stiprinančiais pagrindais pratęsia iki šiol vykusią abipusiai naudingą veiklą su LSMU „Santakos“ slėniu.Skip to content