• Naujienos
 • Pasirašyta rūmų ir Kauno rajono savivaldybės sutartis

  Pasirašyta rūmų ir Kauno rajono savivaldybės sutartis

  Balandžio 9 d. Raudondvaryje iškilmingai pasirašyta Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų ir Kauno rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutartis. Dokumentą parašais patvirtino rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis bei generalinis direktorius Vytautas Šileikis ir rajono meras Valerijus Makūnas bei administracijos direktorius Ričardas Pudževelis.

  Sutartyje numatyta, kad verslo ir piliečių savivalda rajone veiks kaip atsakingi partneriai planuojant, derinant ir įgyvendinant ekonominės plėtros politiką bei konkrečias jos priemones.

  Plėtojant ir įtvirtinant plačią savivaldą, veikla bus nuolat derinama pagal šalių prioritetus: Savivaldybės prioritetas – piliečių ir piliečių bendruomenių interesai, rūmų prioritetas – verslo ir verslinininkų bendruomenių interesai. Numatoma informuoti vieni kitus apie posėdžių darbotvarkes, kviesti atsakingus asmenis dalyvauti su patariamuoju balsu, formuoti bendras patariamąsias ir sprendimų derinimo komisijas.

  Kuriant palankias sąlygas verslui ir užtikrinant jo konkurencingumą, bus veikiama išvien gerinant verslo aplinką Kauno rajone ir užtikrinant palankų klimatą investicijoms, verslo iniciatyvos derinamos su rajono raidos prioritetais, kartu vystomos palaugas verslui, rengiamos SVV plėtros programos.

  Kuriant ir puoselėjant palankų Kauno rajono įvaizdį, numatoma viešinti rajono konkurencinius privalumus ir verslo plėtros galimybes, bendrai organizuoti konferencijas, parodas ir kt., skatinti tiesioginius verslo ryšius su susigiminiavusiais miestais ir rajonais bei kt.

  Šiemet bus organizuojamos išplėstinės verslo popietės, bendri renginiai su Turizmo ir verslo informacijos centru, steigiama komisija (darbo grupė) dėl investicinio klimato gerinimo ir verslo inkubavimo rajone, rengiamos verslo pamokos mokyklose, dalyvaujama europiniuose projektuose.

  Rajono meras V. Makūnas pasidžiaugė, kad rajone veikia socialiai atsakingas verslas, steigiamos naujos darbo vietos, viešojo ir privataus sektoriaus bendromis pastangomis kuriama krašto gerovė. „Sutarties pasirašymas su rūmais reiškia, kad ilgametė draugystė virsta įsipareigojimais ir prasideda naujų galimybių etapas“, – kalbėjo meras.

  „Evoliucijos kelias parodo, kad valdžia be verslo ir verslas be valdžios negali sėkmingai veikti, ir visuomenės gerovė priklauso nuo jų bendro darbo“, – pabrėžė rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis, po sutarties pasirašymo apdovanotas Kauno rajono garbės ženklu.

  Verslumo rodikliai Kauno rajone – vieni geriausių Lietuvoje. Mokesčių sistema – palanki verslui. Nedarbo rodikliai – vieni mažiausių šalyje.

Skip to content