• Naujienos
 • Pasirašyta pirmoji teritorinė kolektyvinė sutartis Lietuvoje

  Pasirašyta pirmoji teritorinė kolektyvinė sutartis Lietuvoje

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Kauno regioninis centras pasirašė teritorinę kolektyvinę sutartį. Tai pirmoji tokio pobūdžio darbdavių organizacijos ir profesinių sąjungų sutartis Lietuvoje. Ji buvo rengiama daugiau kaip metus.

  Pasak sutartį pasirašiusio Kauno PPA rūmų generalinio direktoriaus, dr. Vytauto Šileikio, teritorinės kolektyvinės sutarties pasirašymas yra rimtas žingsnis puoselėjant kolektyvinių santykių kultūrą ir siekiant pasitikėjimo tarp darbdavių ir profsąjungų.

  LPSK Kauno regioninio centro pirmininkas Ramūnas Narbutas teigia, kad profsąjungos yra suinteresuotos, kad įmonės sėkmingai veiktų, nes tik tokiu atveju išsaugomos darbo vietos. R.Narbutas įsitikinęs, kad socialinis dialogas reiškia galimybę darbuotojams ir darbdaviams bendrauti ir tartis.

  Rūmai ir profsąjungos sutarė tarpusavio santykius grįsti lygiavertės partnerystės ir viešumo pagrindais; iškilusias problemas spręsti dialogu ir derybų keliu, geranoriškai bendradarbiaujant; paskatinti, kad darbdavių organizacijos narėse būtų sudarytos kolektyvinės sutartys.

  Paritetiniais pagrindais bus įkurta sutarties vykdymo priežiūros komisija, kurią sudarys po tris rūmų ir profsąjungos deleguotus atstovus. Sutarta komisijoje spręsti darbuotojų užimtumo, darbo organizavimo, darbo apmokėjimo ir kitus socialinius, ekonominius klausimus. Profesinė sąjunga įsipareigoja neaptarus komisijoje neorganizuoti protesto akcijų prieš darbdavių organizaciją dėl klausimų, kurie apibrėžti šioje kolektyvinėje sutartyje. Po metų bus aptarta, kaip sekasi sutartį vykdyti.

  Vykdant socialinį dialogą skatinantį ES finansuojamą projektą „Darbdavių ir darbuotojų socialinės partnerystės gebėjimų ugdymas ir kolektyvinių darbo santykių tobulinimas Kauno ir Marijampolės apskrityse“, be minėtos teritorinės, pasirašytos dar septynios kolektyvinės sutartys. Jas sudarė UAB „Danspin“, UAB „Liningas“, AB „Ortopedijos technika“, Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, Raseinių technologijos ir verslo mokykla , Marijampolės profesinio rengimo centras, UAB „Marijampolės autobusų parkas“.

Skip to content