• Pasirašyta Lietuvos, Latvijos ir Estijos prekybos, pramonės ir amatų rūmų bendradarbiavimo sutartis

    Pasirašyta Lietuvos

    Vasario 25 d. Rygoje Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidiumas susitiko su Estijos ir Latvijos prekybos ir pramonės rūmų vadovais. Pagrindinis susitikimo tikslas – tarpusavio bendradarbiavimo sutarties pasirašymas.

    Susitarime numatoma stiprinti tarpusavio santykius keičiantis kontaktais verslo misijų metu. Numatyta sukurti ir aktyviai naudoti šalių tarpusavio verslo tinklą, kuriame būtų galima keistis įmonių verslo užklausomis, verslo vystymo galimybėmis, taip pat informacija apie parodas ir konferencijas ir kt. Tam, kad sklandžiai būtų vykdomi numatyti įsipareigojimai, planuojama bent kelis kartus per metus organizuoti Estijos, Latvijos ir Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovų susitikimus.

    Specialaus vizito į Rygą taip pat atvyko Europos pramonės ir prekybos rūmų Eurochambres generalinis direktorius p. Arnaldo Abruzzini. Susitikime su Baltijos rūmų atstovais jis pristatė Eurochambres 2013 m. prioritetus, aptarė rūmų narystės klausimus, aktyvesnio bendradarbiavimo galimybes.

Skip to content