• Naujienos
 • Parengti mokymai chemijos sektoriaus įmonių darbuotojams

  Parengti mokymai chemijos sektoriaus įmonių darbuotojams

  Lapkričio 10 d. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, vykdydami chemijos sektoriui skirtą projektą „Chemical Movetech – Mobilizing Opportunities in Vocational Education with Innovative Technologies“, Project No: 2013-1-TR1-LEO05-47543″, pakvietė chemijos sektoriuje dirbančias įmones į mokymus išbandyti naują sukurtą elektroninę mokymų platformą bei pakelti savo darbuotojų kompetenciją. Buvo parengti mokymai įmonėms, dirbančioms plastiko, dažų, muilo bei farmacijos sektoriuose.

  Chemijos įmonių atstovai turėjo galimybę įgyti žinių žaliavų, gamybos proceso, pakavimo, atliekų tvarkymo, darbuotojų saugos ir sveikatos temomis.

  Elektroniniai mokymai bei visa su jais susijusi interaktyvi medžiaga (pristatymai, schemos, video) rengta bendradarbiaujant su projekto partneriais bei šių sričių specialistais Lenkijoje, Ispanijoje bei Turkijoje. Rengiant mokymus, bendrauta ir su gamybinėmis chemijos sektoriaus įmonėmis, mokslo institucijomis bei sektoriniais mokymo centrais visose partnerių šalyse.

  Plastiko, dažų, muilo bei farmacijos sektoriuose dirbantys darbuotojai, užimantys kokybės vadovo, gamybos inžinieriaus, darbų saugos vadovo ar operatoriaus pareigas, turėjo galimybę jungtis prie kiekvienai pareigybei pritaikytų mokymų, kurie atitiko konkretų sektorių, darbuotojo kvalifikaciją bei darbo pobūdį. Mokymų metu buvo pristatomos chemijos sektoriaus naujovės, atitinkančios pasaulines tendencijas, buvo pristatoma užsienio šalių praktika. Pateikta metodinė medžiaga buvo išsami tiek savo turiniu, tiek vaizdinėmis iliustracijomis: nuotraukomis, brėžiniais, schemomis, video. Dalyviai turėjo galimybę įvertinti savo žinias ir pagal kiekvieną temą atlikti parengtus mini testus.

  Šių mokymų metu besimokantys ne tik turėjo galimybę kelti kvalifikaciją, tačiau, būdami savo srities ekspertais, išsakė savo nuomonę apie parengtų mokymų tinkamumą bei naudą besimokančiajam. Šios gerinimo rekomendacijos bus panaudotos paskutiniame projekto etape, atliekant mokymų tobulinimą.

  Projektą finansuoja Europos Komisija pagal Mokymosi visą gyvenimą Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo programą. Publikuojama informacija atspinti tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija neatsako už pateikiamos informacijos turinį.

Skip to content