• Parengta medžiaga dualiniam mokymui

    Parengta medžiaga dualiniam mokymui

    Gresiant nedarbo krizei labai svarbus tampa glaudus profesinio mokymo sistemų ir įmonių bendradarbiavimas, įgyvendinant dualinio mokymo sistemą. Dualinio mokymo įgyvendinimas turi skatinti visų veikėjų, dalyvaujančių profesinio mokymo sistemose, kultūrinius ir struktūrinius pokyčius: Įmonės turi prisiimti svarbų darbdavio vaidmenį ir jos turi būti naujų bendradarbiavimo su profesinėmis mokyklomis būdų iniciatoriai. Mokytojai turi keisti mokymo būdą ir ugdyti „naujus“ neformalius pagrindinius pedagoginius įgūdžius.

    Marijampolės profesinio rengimo centras 2013-2015 m.m. vykdė Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo projektą projekto „Dualinio mokymo sistema“ Nr.2013-1-ES1-LEO05-66184.

    Jame dalyvaujančių šalių (Ispanija, Lietuva, Nyderlandai, Portugalija ir Vokietija) atstovai sukūrė penkis mokymo modulius: „Projektu grįstas mokymasis“, „Vertinimas darbiniame mokyme“, „Ryšiai su įmonėmis“, „Mokymo programos rengimas“ ir „Mokymasis bendradarbiaujant“. Šie moduliai yra išversti į visas partnerių kalbas. Parengta mokomoji medžiaga patalpinta elektroninėje erdvėje ir yra prieinama visiems, besidomintiems dualiniu mokymu. Kviečiame susipažinti su šiais moduliais, kuriuos rasite Marijampolės profesinio rengimo centro tinklapyje

    Tikimės, kad ši medžiaga padės mokytojams jų nelengvame darbe, rengiant aukštos kvalifikacijos specialistus.

Skip to content