• Papildomas kvietimas teikti paraiškas Užimtumo didinimo programai

    Kauno miesto savivaldybė informuoja, kad skelbiamas papildomas kvietimas teikti paraiškas 2017 metų Užimtumo didinimo programai, kurios tikslas – didinti darbo jėgos kvalifikacijos atitiktį darbo rinkos reikmėms, laisvus darbo rinkos išteklius integruoti į darbo rinką ir joje išlaikyti, suteikti profesinius ir praktinius įgūdžius.

    Tinkama tikslinė grupė – asmenys, baigę profesinio mokymo arba aukštąją mokyklą, užsiregistravę Kauno teritorinėje darbo biržoje ir atitinkantys bent vieną Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 48 straipsnyje numatytą tikslinę grupę.

    Tinkama veikla – profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas programos dalyviams.

    Programa skirta labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurių pagrindinė vykdoma veikla yra Kauno mieste.

    Paraiškų pateikimo galutinis terminas – 2017 m. rugsėjo 12 d. 17.00 val.

Skip to content