• Naujienos
  • Pagal priemonę „Naujos galimybės“ skelbiamas papildomas kvietimas

    Ūkio ministerija kviečia verslo atstovus teikti paraiškas gauti paramą naujų eksporto rinkų paieškai pagal Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų priemonę „Naujos galimybės“. Papildomu kvietimu planuojama paskirstyti 14,5 mln. litų ES struktūrinių fondų lėšų. „Nors 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšos jau paskirstytos, siekdami sudaryti sąlygas efektyviam eksporto diversifikavimui ir naujų rinkų paieškai, iš sutaupymų skelbiame papildomą kvietimą, – teigia ūkio ministras Evaldas Gustas. – Pagal priemonę „Naujos galimybės“ finansuojamas įmonių dalyvavimas užsienio šalių tarptautinėse parodose, mugėse. Tikimės, kad parama padės įmonėms rasti užsienio partnerių ir padidinti pardavimus užsienio rinkose.“ Pagal papildomą priemonės „Naujos galimybės“ kvietimą paramą galės gauti įmonės, vykdančios gamybinę ir paslaugų teikimo veiklą ir kurių ne mažiau kaip 50 proc. pardavimų sudaro pačių įmonių pagaminta produkcija ar suteiktos paslaugos. Dalyvavimo tarptautinėse parodose išlaidos bus apmokamos taikant fiksuotus įkainių dydžius. Nustatytas įkainis parodo, kokia fiksuota suma bus finansuojamas įmonės dalyvavimas tarptautinėse parodose, mugėse. Atsižvelgiant į valstybę, į kurios parodą yra vykstama, įkainis svyruoja nuo 35,1 tūkst. litų iki 37,4 tūkst. litų. Paraiškas priima VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra nuo 2014 m. balandžio 18 d. iki birželio 18 dienos. Visus reikalingus dokumentus galima rasti interneto svetainėse www.ukmin.lt
    , www.lvpa.lt
    , www.esparama.lt
    . Priemonė „Naujos galimybės“ 2007–2013 m. sulaukė didelio verslo susidomėjimo. Ūkio ministerijos užsakymu 2014 m. buvo atliktas ES struktūrinės paramos poveikio smulkiajam ir vidutiniam verslui vertinimas, per kurį analizuotas ir priemonės „Naujos galimybės“ poveikis įmonių rodikliams. Rezultatai parodė, kad įmonių, gavusių paramą pagal šią priemonę, eksportas padidėjo 13,7 procento. 2007–2013 m. laikotarpiu pagal priemonę „Naujos galimybės“ paskirstyta 112 mln. litų, sudaryta daugiau kaip 800 sutarčių. Nuo paramos teikimo pradžios šia priemone pasinaudojo daugiau kaip 500 įmonių.

Skip to content