• Padėka Rūmų 20-mečio šventės dalyviams

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų istorijoje nubrėžėme naują liniją – plačiame kolegų ir partnerių būryje pažymėjome Rūmų 20 metų atkūrimo sukaktį ir visi kartu pradėjome rašyti Rūmų veiklos trečiojo dešimtmečio metraštį. Jame bus įrašyti Jūsų vardai ir nuopelnai. Tikime, kad šie nauji metraščio puslapiai bus svarbūs ir prasmingi ne tik Jums asmeniškai, bet ir visai verslo bendruomenei.

  Nuoširdžiai dėkojame Jums už sveikinimus, kuriuos priimame kaip Rūmų veiklos įvertinimą ir įpareigojimą stiprinti organizacijos autoritetą ateityje, taip pat už drauge sukurtą šiltą bei draugišką vakaro atmosferą. Rūmų atkūrimo 20-mečio sukakčiai skirtas renginys dar kartą sutvirtino mūsų visų bendrumo, pagarbos, pasitikėjimo ir solidarumo jausmus.

  Tikime, kad ir toliau visų mūsų pastangomis stiprinsime Rūmus kaip verslo savivaldos organizaciją ir puoselėsime tarpusavio supratimu ir pagarba grindžiamas tradicijas. Jūs esate svarbiausieji!

  Prof. Mečislovas Rondomanskas,

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas,

  Dr. Vytautas Šileikis,

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius

Skip to content