• Nustatyta žemės reformos pabaiga

    „Šiandien Žemės reformos įstatyme nustatome griežtus ir galutinius terminus. Jie anksčiau buvo nukėlinėjami kelis kartus, tačiau reikalai nepaspartėjo. Didžiausia problema, stabdanti spartesnį nuosavybės teisių atkūrimo į žemę miestuose procesą, – vangus naujų žemės sklypų projektavimas“, – teigia Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis.

    Įstatymo projekte siūloma įpareigoti savivaldybių administracijas iki 2018 m. sausio 1 d. patvirtinti miestų teritorijas, kuriose numatoma atkurti nuosavybės teises į miesto žemę, naujų sklypų sąrašą paskelbti savivaldybės interneto svetainėje. Iki 2019 m sausio 1 d. miestų savivaldybės turės šiame sąraše nurodytose miestų teritorijose organizuoti žemės valdos projektų ar teritorijų planavimo dokumentų rengimą ir juos patvirtinti.

    Pagal Nacionalinės žemės tarnybos pateiktus duomenis, iki 2017 m. sausio 1 d. miestams priskirtose teritorijose nuosavybės teisės atkurtos į 90,5 proc. ploto, nurodyto piliečių prašymuose. Tačiau mažiausiai nuosavybės teisės į žemę atkurtos didžiuosiuose šalies miestuose: Vilniaus mieste – į 52,31 proc., Kauno mieste – 92,99 proc., Palangos mieste – 82,50 proc., Trakų mieste – 83,4 procento.

    Daugiau informacijos

Skip to content